FATTA SAMTYCKE

Samtycke har sedan start varit ett centralt begrepp i Fattas arbete. För att utforska hur en samtyckeskultur skulle se ut och hur den kan skapas i praktiken startades därför projektet Fatta Samtycke. Projektet var en del i Fattas arbete för att förändra normer för att förebygga sexuellt våld.

Under tre år 2015-2018 tog projektledarna Mario Runesson och Katarina Galic tillsammans med grupper över hela Sverige (Kiruna, Umeå, Åre, Stockholm, Åmål och Trelleborg) fram sex steg för att öka medvetenheten kring samtycke i vardagen. Syftet med metodmaterialet ”Let’s talk about consent baby! – Sex steg till en samtyckeskultur” är att få oss att fundera kring vad samtycke egentligen innebär och hur vi kan se till att vi tillämpar det i alla mellanmänskliga relationer, inte bara sexuella. För om samtycke ska kunna tillämpas i sexuella situationer, är det viktigt att det blir grunden för alla relationer.

Metodmaterialet kan användas av pedagoger och arbetsgivare för att skapa forum för samtal kring samtycke i praktiken. Men tanken är också att materialet kan användas av organisationer och föreningar, runt köksbord och i soffor runt om i Sverige, som start till ett samtal på en fest eller över kaffemaskinen på jobbet. Du kan även sitta på egen hand med övningarna, med ett kompisgäng eller sätta ihop en grupp som träffas regelbundet under en längre tid.

Du hittar metodmaterialet här.

Finansiering och samarbeten

Fatta Samtycke var ett projekt med finansiering från Myndigheten för Civilsamhällesfrågor (MUCF) och Jämställdhetsmyndigheten (Jämy), som gjordes i samarbete med Studiefrämjandet och de sex pilotkommunerna. Projektet har haft en mängd olika samarbetspartners under åren, tack till alla som varit med och bidragit!