PREMIÄR: FATTA DANS

Den 8 maj har Fatta Dans premiär, en dansföreställning som är inspirerad av berättelser om sexuella övergrepp inom dansvärlden. Baserat på våra egna och andras erfarenheter av övergrepp ville vi ta initiativ till ett samtal om dessa problem inom kultursektorn, och just dansen som konstform.

Dans är en konstform som ger många möjlighet att uttrycka sig med kroppen som verktyg, både som yrke och fritidsintresse. I hela landet går barn och unga på danslektioner, jams och läger och får både fysisk träning, konstnärligt uttryck och träna på att samarbeta i grupp. Kroppen är dansarens verktyg och därför är respekt för allas kroppsliga integritet inom dans så viktig.

Sexuella övergrepp sker i alla rum och vi anser att det är på tiden att fokus riktas mot den kulturella sfären där, specifikt i dansens rum, det förväntas vara okej med intima situationer. Detta är en styrka hos dansare; att vara formbar för en konstnärlig vision, en frihet och musikalisk lekfullhet och samtidigt ibland ett mentalt fokus som liknar en idrottare. De insamlade anonyma berättelserna som Fatta fått in visar att denna styrka och fokus utnyttjas både i och utanför dansstudion.

Flera delar av kultursektorn har visat sig behöva analysera sig själva, exempelvis operavärlden efter Malena Ernmans uttalanden om sexism 2013 eller Ekots statistiska undersökning av sexuella trakasserier inom teaterbranschen 2010. Skådespelerskan Josefin Ljungman berättade öppet på sin Facebook om de mail hon fått från en regissör, och forskaren Vanja Hermele konstaterade i en intervju i GP att sexkränkningar är vanliga inom kultursektorn. Fatta anser att dansvärlden bör göra samma sak och bryta tystnadskulturen kring sexismen i branschen, och prata mer om varför vi både agerar och dansar som vi gör.

Fatta använder sedan starten  kultur för att opinionsbilda och genom detta har vi gjort en politisk fråga tillgänglig i fler delar av samhället. Till föreställningen har Fatta samlat in anonyma berättelser från dansvärlden om sexuella gråzoner och situationer utan samtycke. Med samtida dans och new style hiphop har vi skapat en dansföreställning om en av de mest brännande frågorna idag, baserat på de berättelser vi fått ta del av. Maskulinitetsnormen ifrågasätts, maktförhållanden lyfts fram och vi får ta del av hur förövarna själva med omgivningens hjälp avsäger sig ansvaret för övergreppet.

Det är tydligt för oss att många dansare har upplevt övergrepp från lärare eller danspartners men inte vågat säga till av rädsla för att inte få jobb eller bli uteslutna från gemenskapen som dans ofta ger, vilket vi fått intryck av verkar gälla både de som blivit utsatta och de som jobbar nära förövaren. Dans bygger på glädje, gemenskap och nöje och det kan därför, för den som blivit utsatt, upplevas som att hen “förstör” om hen skulle uttala sig om eventuella övergrepp – speciellt om dessa övergrepp inte tas på allvar och förövarna inte får några konsekvenser. Att bryta en tystnadskultur straffar därmed ofta den som utsatts. För en dansare att få sin kroppsliga integritet kränkt är en skada inte bara som person utan av ens uttrycksmedel och konstnärliga arbetsverktyg. Detta är en fråga som är tabubelagd och ofta bemöts som ett icke-problem eller något som berör ett fåtal individer.

Fatta Dans vill skapa en större medvetenhet kring sexism, våldtäktskultur och de roller i och utanför danssalen som accepteras i dansvärlden. Vi har ett gemensamt ansvar, danslärare, pedagoger, rektorer för dansskolor, konstnärliga ledare, producenter – alla som arbetar i kultursektorn och främst de som har makt. Fatta kräver ett dansklimat där ingen utsätts för övergrepp och där en samtyckeskultur för alla råder. Många dansskolor och institutioner ser det som självklart att ha policys mot ätstörningar. Det ska vara lika självklart att veta hur var och en ska agera för att förebygga sexuella trakasserier och övergrepp, och det ska finnas handlingsplaner för att stötta den som utsatts och tydliga konsekvenser för förövarna!

De maktstrukturer och våldtäktskultur som vi lever i påverkar även de mest kreativa och kamratliga miljöer. Vi måste ifrågasätta de destruktiva normerna för manlighet och maktmissbruk för att skydda allas rätt till sin egen kropp!

FATTA,
genom Isabell Stolt, konstnärlig ledare Fatta Dans och Fatta-styrelseledamot

Erika O’Neill, dansare

Talia Gallegos Fadda, dansare och aktivist

Cajsa Godée, dansare

Angela Pinios Nyberg, danspedagog

Tarika Wahlberg, dansare

Malin Andh Wiskari, danspedagog och projektledare BA<3Pride

Malin Lundstedt, projektledare Urban Connection

Annelie Gardell, teaterchef Dansens Hus

Mats Ljung, b-boy och studerande i socialantropologi

Binita Kharel, dansare Fatta Dans

Hanna Jansson Fröberg, dansare Fatta Dans

Katarina Wöllner, danspedagog

Shirley Harthey Ubilla, dansare och studerande vid masterprogrammet i samtida dansdidaktik

RELEASE AV FATTA-LÅTEN UNPLUGGED

Idag släpps en akustisk version av FATTA-låten som soundtrack till teaterföreställningen ”Den fastspända flickan. På låten medverkar artisterna Cleo, Syster Sol, Julia Frej & Jerre. Låten framfördes för första gången i tv-programmet “Malou efter 10”, där den blev en succé.

Lyssna här:
SPOTIFY
 https://play.spotify.com/album/4HqQ7fEeDX9s0nDlVh8a7g

FATTA startades av Femtastic och Crossing Boarders som en kampanj i maj 2013 i protest mot de friande våldtäktsdomar som löpte genom Sverige. Genom att samla in människors berättelser om sexuellt våld gjordes en låt och en debattartikel som växte till en hel rörelse mot sexuellt våld och för samtycke i praktik och lagstiftning.

– “Med FATTA-låten ville vi använda vår plattform inom musiken för att röster som inte blivit hörda skulle bli hörda. Det är ord som många kan känna igen sig i och som det finns ett stort behov av att få upp till ytan”, säger artisten och initiativtagaren Syster sol

Låten släpps idag i ny skepnad, “Fatta Unplugged”. Det är soundtracket till teaterföreställningen ”Den fastspända flickan” som går på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Teaterföreställningen syftar till att synliggöra ungas psykiska ohälsa, sexuellt våld och vuxenvärldens oförmåga att se och bemöta ungas utsatthet.

- “Att vi fick förtroendet att bli en röst för den här frågan har påverkat Femtastic väldigt mycket. Vi hade inte varit så starka som vi är idag om vi inte hade gått igenom den här perioden tillsammans”. säger Vanessa Marko, en av grundarna till Femtastic och FATTA.

Fatta och Fatta Man arbetar utifrån tanken att det sexuella våldet måste angripas från många olika håll. Genom klubbar, panelsamtal, demonstrationer, morgonsoffor, debattartiklar, smycken, kläder, möten med politiker, föreläsningar, tal och aktivism har FATTA blivit en rörelse i hela Sverige. Kombinationen av kultur och politik har gjort det enkelt för människor att engagera sig, har givit människor en politisk röst och sänkt tröskeln till beslutsfattare.

Den första FATTA-låten med Cleo, Syster sol, Kristin Amparo och Nasteho Osman har totalt nått nära 100 000 lyssningar. Av det kommer 27 300 streams från Spotify, varav 6 st i Taiwan.

Lyssna på ”FATTA Unplugged” här:
SPOTIFY
 https://play.spotify.com/album/4HqQ7fEeDX9s0nDlVh8a7g

 

FATTA UNPL. COVER-2

Våldtäktsmän föds inte – de skapas

Fatta och Fatta Man finner DN:s osignerade ledare från den 9/4 djupt problematisk på många sätt. Artikeln menar att normer inte begår brott och att mer fokus borde riktas mot genetiska och unika miljöfaktorer. Här står att “bara en man av 200” döms för sexualbrott och att “riskfaktorerna därför är mer individuella än samhälleliga”. DN drömmer vidare om att vi ska sluta “föra eviga politiska resonemang om strukturer” för att istället identifiera och behandla dem som verkligen ligger i riskzonen för att begå brott – med hjälp av medicin och genetik.

Det första och största problemet med DNs slutsatser är att de utgår från en studie av dömda för sexualbrott. Det är bara en bråkdel av problemet som sexuellt våld som går att finna i detta material. Ungefär 98 000 personer utsattes för sexualbrott under 2013 (NTU 2014:47), 5 890 sexualbrott anmäldes under samma år och det fattades 1 170 lagföringsbeslut (BRÅ). Studiens urvalsgrupp är just dessa dömda personer. Lagstiftningen exkluderar oerhört många fall av övergrepp. Därför är denna studie inte representativ för de förövare som står för 98 000 övergrepp varje år. Förövare som vi vet kommer från brett skilda bakgrunder vad det gäller exempelvis klass och kultur.

Självklart spelar normer en stor roll i en individs syn på vad som är okej och inte. Det är normer och strukturer som samhället vilar på och vi individer utgår från. Mellan lagstiftning/lagförande och normer pågår ett ständigt samspel, då rättsväsendet på intet sätt är separerat från dessa mekanismer. Detta är FATTAs arbete själv exempel på genom att ständigt lyfta behoven av att dels förändra sexualbrottslagstiftningen men även att arbeta för att förändra de normer och strukturer som möjliggör sexuellt våld. Vi måste förändra synen på vad som tolkas som sexuellt våld, både i lagen, domstolarna och i det offentliga samtalet.

DN famlar efter en farlig lösning på problemet med sexuellt våld genom att försöka lägga ansvaret på individen och individuella faktorer såsom genetik och unika miljöfaktorer. Forskningsledaren och professorn Niklas Långström säger själv i intervjuintervju att de biologiska faktorerna är underställda andra. Det är bara genom att påverka destruktiva manlighetsnormer vi kan skapa ett samhälle utan sexuellt våld, då det är försvinnande få förövare som faller inom ramarna för vad som går att förklara med genetiskt arv.

Det finns ingen tydlig mall för vem som är en våldtäktsman: våldtäktsmän föds inte – de skapas. Om vi inte granskar oss själva och de normer som ligger till grund för sexuellt våld riskerar vi att skapa fler offer och fler gärningsmän.

/ FATTA & FATTA MAN

Hör även när FATTA MAN kommenterade studien redan i torsdags i P3 Nyheter.

”DET BÖRJAR MED MIG” OFFICIELL VIDEO OCH SPOTIFY RELEASE!

I höstas ingick Fatta Man ett unikt samarbete med artisterna Zacke, Erik Rapp, Adam Tensta och Parham. I en intensiv process vred och vände artisterna och Fatta Mans projektledare på de normer som finns kopplade till att vara kille, mansrollen och machokulturen.

NU är den efterlängtade musikvideon till låten här och i samband med det släpps även låten på Spotify. Regissör till videon är Måns Nyman som tidigare gjort musikvideos åt Rosh, Zara Larsson och Veronica Maggio. Såhär säger Måns om tankarna bakom musikvideon:
“Grupptrycket kan vara otroligt begränsande men en positiv gemenskap kan även lika befriande. Videon handlar om vikten av att bryta sig ur sina mönster och våga släppa in nya idéer, men även om att som man hitta sätt att släppa ur sig de känslor man har.”

Musikvideon kommer att premiärvisas idag på Umeå Open. Innan filmvisningen anordnas ett panelsamtal om dagens och morgondagens manlighet. Senare ikväll mellan 21.00-02.00 tar Fatta Man över scenen Guitars på Umeå Open! Kvällen är fylld med grym musik och liveframträdande av bland annat Fatta Man-artisterna, hela schemat hittar du här nedan.

FATTA MAN PÅ UMEÅ OPEN:
LÖRDAG 28/3
16.00 VÄVENFIKET

Panelsamtal om dagens och morgondagens manlighet.
I panelen:
William Spetz – skådespelare
Adam Tensta – artist
Magnus Stenius – forskare
Svante Tidholm – projektledare för Fatta Man
Moderator: Ida Östensson, grundare Crossing Boarders, Fatta

LÖRDAG 28/3
21.00-02.00 GUITARS

21.00-22.00 Elin X Mima
22.00-22.30 MARLENE
22.30-23.00 Elin X Mima
23.00-23.30 Systraskap
23.30-00.00 Caotico DJ-set
00.00-00.45 FATTA MAN – ”Det börjar med mig”
00.45-02.00 Mash Up International

BILJETTER TILL UMEÅ OPEN: https://billetto.se/sv/umeaopen

Lyssna på låten på Spotify: 

 

FATTA MAN är en satsning inom FATTA, initerat av organisationerna Män för Jämställdhet, @Crossing Boarders, och Femtastic med finansiering från Arvsfonden

FATTA MAN // MUSIKVIDEO RELEASE

1966149_1421890538114095_1723116887334975374_o

FREDAG 27/3 // KLUBB FEMTATSIC // MARIE LEVEAU // 21.00-22.00 //

På lördag släpps den efterlängtade musikvideon till Fatta Man-låten “Det börjar med mig”! Men redan på fredag kan du se videon på Klubb Femtastic på Marie Laveau Stockholm! Så kom och häng med oss, var på med visningen av musikvideon, lyssna på musik av Natali Raad, se dansperformance av dansgruppen HOLD och lyssna på spoken word av Neftali Milfuegos!

NÄR: Fredag 27 mars, kl 21-22.00
VAR: Marie Laveau på Hornsgatan 66 i Stockholm
HUR: Gratis och 20-årsgräns. Programmet börjar redan 21.00 så kom i tid. Tyvärr är inte lokalen tillgänglig
VAD: Fatta Man musikvideo release, musik, dans och spoken word
All info om hela kvällen hittar du i Facebook-eventet

Vi ses där!!

FATTA MAN <3 UMEÅ OPEN

Document1
Umeå! Kom och häng med Fatta Man på Umeå Open Lyssna, prata och tänk kring maskulinitetsnormer, lyssna på massa bra musik och dansa hela natten!!

LÖRDAG 28/3 // VÄVENFIKET // KL 16.00 //

Panelsamtal om dagens och morgondagens manlighet.
I panelen: William Markström Spetz ( Fansite ) – skådespelare
Adam Tensta – artist
Magnus Stenius – forskare
Svante Tidholm – projektledare för Fatta Man
Moderator: Ida Östensson, grundare Crossing Boarders, Fatta

LÖRDAG 28/3 // GUITARS //  21.00-02.00 //

21.00-22.00 Elin X Mima
22.00-22.30 MARLENE
22.30-23.00 Elin X Mima
23.00-23.30 Systraskap
23.30-00.00 Caotico DJ-set
00.00-00.45 FATTA MAN – ”Det börjar med mig”
00.45-02.00 Mash Up International

Biljetter hittar du här: https://billetto.se/sv/umeaopen

Avsnitt 7 – #FATTAPODDEN

IMG_0476Avsnitt 7 av #FATTAPODDEN handlar om våld i nära relationer. Shahab Ahmadian och Julia Örtegren leder er genom programmet som gästas av Zandra Andersson från Sollentuna kvinnojour och avslutas med spoken word av May Dar (Anaye/Femtastic)

Ämnen som tas upp i programmet är bland annat: Innebörden av våld i nära relationer, normaliseringsprocessen, maskulinitetsnormer, isolering, hjälp till utsatta, hjälp till förövare, råd till anhöriga, skam och skuldkänslor, förebyggande arbete.

Vi kan även tipsa om Jämställdhetspodden som tidigare tagit upp ämnet våld i nära relationer och maskulinitet. Mer info och statistik om våld i nära relationer kan exempelvis hittas på Nationellt Centrum för kvinnofrid. Är du själv våldsam och behöver hjälp kan du kontakta Preventell.

Stort tack till alla gäster och till Ljudbang i Stockholm som lånat ut sin studio!
Producenter för #FATTAPODDEN: Brita Sandebäck, Julia Örtegren, Nicole Wiberg, Robert Petersén och Shahab Ahmadian.

Har ni frågor, funderingar, tips, önskemål etc.? Maila gärna oss på fattapodden@fatta.nu!

#FATTAPODDEN

FATTA MAN I MALMÖ 20/3

10991156_819193651488426_4790596152916461441_n

FATTA MAN I MALMÖ 20/3

Den 20/3 kommer Fatta Man till Malmö!

VAD: FATTA MAN – artister för en nya manligheter, mot sexuellt våld
NÄR: Fredag 20 mars, 23:30–04:00
VAR: Babel, Spångatan 38, Malmö
LIVE: Erik Rapp, Parham, Zacke, Piraterna
DJs: Mash Up Intl., Maja Goffe, Jesaja, Rockadelika & Martin Gustafsson
FÖRKÖP BABEL: 120 kr (inkl. förköpsavg.) på babelmalmo.se/biljetter
I DÖRREN: 100 kr innan midnatt, sedan 120 kr. + Om du visar upp biobiljetten på Babel får du en present!
ÅLDER: 20 år, 18 år med förköpsbiljett

FILMVISNING: ”The Mask You Live In” på Biograf Panora.
TID: 18.30-22.00
ENTRÉ: 60:-

18.30-22.00 är det filmvisning på Biograf Panora av filmen ”The mask you line in” med panelsamtal efteråt.

23.30-04.00 slår portarna upp till Babel där Fatta Man arrangerar klubb! Till Babel har FATTA MAN med sig artisterna Erik Rapp, Zacke och Parham(live), Piraterna (live), Maja Goffe (DJ), Jesaja (DJ) och Mash Up International (live)! I baren kommer
Rockadelika och Marting Gustafsson spela. Konferencier för kvällen är ingen mindre än Behrang Miri.

Missa inte att om du tar med din biobiljett till Babel så får du en present i dörren!!

Event för filmvisningen: https://www.facebook.com/events/1565411797034933/?context=create&previousaction=create&ref=21&source=49&sid_create=3538583097

Event för klubben: https://www.facebook.com/events/674191152708662/?ref=5

KLUBB SAMTYCKE – EN KÄRLEKSFEST <3

10511290_811462375594887_1347225423427729004_n

Var: Etablissemanget Södra Teatern
När: 14 februari 22.00-02.00 (OBS! Panelsamtal kl. 22.30)
Inträde: 100 kr

FATTA firar alla hjärtans dag med en stor samtyckes- och kärleksfest på Etablissemanget på Södra Teatern i Stockholm. Vi börjar kvällen med ett panelsamtal där vi lyfter blicken och fokuserar framåt; hur kan vi tillsammans skapa en samtyckligare kultur? Kvällen mynnar sedan ut i en stor peppfest där vi kickar igång 2015 som det stora samtyckesåret! Kvällen bjuder på stora överraskingar, hiphop, kärleksballader, tävlingar, release av fattamössor, selfiehörna m.m m.m. Kärlek, respekt och samtycke är som sig bör ledorden denna kväll!

♥ ♥ ♥ PANELSAMTAL ♥ ♥ ♥

Paula från https://vardagsrasismen.wordpress.com/
Jojo från http://www.hbtqkojan.se/
Shahab från http://fatta.nu/fatta-man/

Moderator: Sofi, styrelseledamot FATTA

♥ ♥ ♥ DJ’s ♥ ♥ ♥

♥ May Dar är inte bara ena halvan av rapduon ANAYE, utan även producent och DJ som de senaste åren figurerat både på och bakom Stockholms musikscen. Hon har drivit prisnominerade klubben Syrran Sthlm och arrangerat feta events under Klubb Femtastic, turnerat med konceptet Femtastic Sound och har tillsammans med sin vapendragare Beastie listats som en av Sveriges mest lovande up & comin’ akter just nu. Bakom skivspelarna bjuder hon alltid på de bästa fynden ur biblioteket, förbered dig på en nostalgisk trip med attitydproblem!

♥ Kippshu langar hiphop, reggae, dancehall och afrobeats. Hon har en förkärlek för svensk hiphop, kvinnliga artister och har svårt att stå still, precis som dansgolvet. Med sitt hjärta och känsla för musiken hon spelar bygger hon upp stämningen med tunga mixar och feta selections. Hon har redan från start utmärkt sig med sin energi och glädje när hon spelar och levererar alltid vibbiga dansgolv!

♥ Julia Rio, kreatören och skaparen av FATTA-mössorna som släpps denna kväll kommer även stå bakom skivspelarna och bjuda på mix av hiphop, rnb och kanske en och annan gammal guilty pleasure kärlekshit om feelingen kickar in!

♥ ♥ ♥ LIVE ♥ ♥ ♥

Överraskningarnas överraskning i form av en hemlig men helt fantastisk artist. Kom i tid och missa inte!

Håll koll på Facebook-eventet HÄR 

Feministiskt självförsvar räcker inte, vi måste börja med maskulint självansvar

Ikväll deltog Fatta och Fatta Man i SVT Debatt där strategier för att motverka det sexuella våldet diskuterades. Vissa debattörer förespråkade att lära våra döttrar att knäcka näsben, något vi inte tror är varken en kortsiktig eller långsiktig lösning.

Inför de kommande helgerna är det extra tydligt att de allra flesta av dem som utsätts för våld kommer bli utsatta hemma, av någon de känner.

Vi står inför en av årets värsta högtider vad det gäller mäns våld mot kvinnor.
– De som blir utsatta för övergrepp i hemmet är som mest utsatta under ledigheter, då förövaren också är ledig. Det kan vara svårare att fly undan övergrepp eftersom tillflykter såsom skola eller arbete har stängt, säger Cecilia Bödker Pedersen, vikarierande verksamhetschef på Föreningen Storasyster i Stockholm.

Enligt Brå är 8 av 10 anmälda våldtäkter fall där förövaren är bekant med offret. 32 % av de anmälda våldtäkterna har enligt statistiken skett inom en nära relation och siffran är med största sannolikhet högre än så. Det är en högre anmälningsbenägenhet i de fall där gärningspersonen är okänd för den utsatta: detta är ett faktum inte bara inom sexualbrott utan andra brott också. Det är helt enkelt svårare och mer känsligt att anmäla någon som du känner. I NTU (Nationella Trygghetsundersökningen) från 2013 redovisas att hemmet (eller en bostad) är den andra vanligaste platsen för ett sexualbrott att begås, den vanligaste platsen är “på allmän plats”.

Att det sker överfall ute på allmänna platser är inte något vi förnekar och det är dessvärre något som kan drabba vem som helst – oavsett vilket kön du definierar dig som. Statistik från Brottsförebyggande rådet visar till och med att män i större utsträckning än kvinnor drabbas av fysiskt våld i offentliga miljöer. Är då lösningen att även lära män att slåss för att försvara sig? Är det våld som kommer att lösa våld?

Samtidigt som helgerna närmar sig har vi en riksnyhet om det så kallade ”Kvinnoregistret” där grävande journalister har lyckats bevisa att polisen har fört ett kränkande register över våldsutsatta kvinnor. Det som de egentligen fått godkänt för att göra, och där fokus borde ha varit, är att kartlägga de våldsutövande männen.

Att lära våra döttrar att knäcka näsben, kvinnoregistret samt den mediala rapporteringen, där vi dagligen får möta tips om hur vi kan försvara oss, har en sak gemensamt: det lägger fokus på offren. Detta innebär att vi bygger ett samhälle som skapar en känsla av rädsla, skuld och ansvar på just offret.

I kvällens debatt fanns även förespråkare för feministiskt självförsvar. En rörelse bygd på en feministisk grund. Vi vill inte sammankoppla de debattörer som förespråkar just ”knäcka näsben och lära sig kampsport” med feministiskt självförsvar.

Feministiskt självförsvar är ingen kampsport. Det är ett sätt att skapa separata rum för att prata om vardagsrädsla och hur en kan förhålla sig till det. Ett rum att prata om hur det känns när någon har sex med en, mot ens vilja. Ett rum för att prata om makt och utrymme i klassrummet. För att prata om våld i nära relationer. För att prata om hur vi kan stärka varandra. För att träna på att använda sin kropp på ett sätt som inte förväntas av en som tjej/kvinna. För att träna på att använda sin röst på ett sätt som tjejer sällan uppmuntras till. Det är att få testa att slå tillbaka.

Men eftersom feministiskt självförsvar, till skillnad från kampsporter, utgår ifrån tjejers verklighet handlar det inte om våld. Det är allt det andra som är det viktiga. Det är först när det där slaget eller sparken sätts in i en kontext av verklighet som den kan göra verklig skillnad.

Det är alltför få män som engagerar sig i att motverka det sexuella våldet. Ofta blir reaktionen ”Bunta ihop och slå ihjäl dom jävla våldtäktsmännen!” alternativt ”Jag tycker inte du ska gå själv hem, jag hämtar dig”.

Alla män är betydelsefulla i kampen för att förändra de destruktiva manlighetsnormer som föder våldtäktskulturen. Varje man har ett ansvar att vara en positiv förebild och stå upp för samtyckeskultur snarare än den våldtäktskultur som just nu drabbar så många, så hårt. Män bör fokusera på maskulint själv-ansvar, självklart med en feministisk analys som grund, snarare än att tvinga kvinnor att lära sig slåss och begränsa sig.

Vi har en situation där vi lär halva befolkningen att skydda sig mot andra halvan.
Vi har så länge pratat om kvinnor som grupp och vi ser att det sexuella våldet inte minskar, det ökar. Vi kommer inte åt det här problemet genom att lära kvinnor att slå tillbaka, vi måste våga se källan till problemet, förövarna.

Det är därför FATTA initierade FATTA MAN; en satsning inom FATTA för att engagera män för ett samhälle utan sexuellt våld. FATTA och FATTA MAN skapar en rörelse för män att engagera sig och ger män möjlighet att ta ansvar för sina egna handlingar och prata med andra män om deras ansvar.

Unizon (fd SKR –Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund) som under julhelgerna har extraöppet för att stötta utsatta har sedan några år tillbaka startat och fortsätter utvidga jourerna till ungdomsjourer där de även möter killar och män, offer som förövare. Viktiga satsningar som den nationella hjälplinjen Preventell har öppnats, för dem med sexuellt problembeteende i riskzonen för att göra andra illa.

Vi har förstått att det är förövarna vi måste rikta blicken mot för att inte bara sätta plåster på såren, utan för att förstå varför såren uppstår.

Vi behöver flytta fokus från offren till förövarna. Från feministiskt självförsvar till maskulint själv-ansvar.

Ida Östensson, grundare Crossing Boarders, initiativtagare FATTA
Svante Tidholm, FATTA MAN
Madeleine Leijonhufvud, professor em. i straffrätt
Zandra Kanakaris, förbundsordförande Unizon
Olga Persson, generalsekreterare Unizon

fatta_svante_tidholm_ida_ostensson_foto_ida_lindgrenSvante Tidholm och Ida Östensson

 

Källor:
NTU 2013, Rapport 2014:1
Nationellt Centrum för Kvinnofrid & Uppsala Universitet