Illustration av Michelle Nafar.

Den första juli 2018 fick Sverige en samtyckeslag. En lag som säger att allt annat än ett ja är ett nej. Fatta har sedan starten arbetat aktivt för att den skall bli verklighet och hjälpt till att driva igenom den.

Samtycke innebär frivilligt deltagande som uttrycker sig genom ord eller handling. Samtycke utgör gränsen mellan vad som är sex och vad som är övergrepp. Sex är ett samspel som bygger på respekt och ömsesidighet där samtycke ska vara en självklarhet. Har du inte samtycke är det ett övergrepp och därmed brottsligt.

Tidigare har det krävts tvång, genom hot eller våld, eller att någon befunnit sig i särskilt utsatt situation för att det ska räknas som våldtäkt. Med samtyckeslagen har vi en lagstiftning som skyddar den sexuella självbestämmanderätten. Samtyckeslagen skiftar också fokus från den utsatta till förövaren.

Att samtycke finns i lagen är ett stort steg, men arbetet mot sexuellt våld är inte klart förrän vi har en samtyckeskultur. Det innebär ett samhälle där frivillighet är grunden för mellanmänskliga relationer. Ett samhälle som genomsyras av frivillighet, ömsesidighet och respekt. För att lagen ska få effekt krävs det att alla fattar vad samtycke är och vad det innebär att praktisera samtycke i vardagen.

Därför fortsätter vi vårt arbete mot sexuellt våld och för samtycke i praktiken. Fatta arbetar på flera olika sätt för denna samhällsförändring. Bland annat lobbar vi för en sex- och samtyckesundervisning i skolan och för att rättsväsendet ska ha relevant kunskap om vad samtycke innebär.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om Fattas integritetspolicy