Viktigt meddelande till allmänheten

Hesa Fredrik är till för att signalera om viktiga meddelanden till allmänheten. Med andra ord sådant som utgör ett hot mot samhället på ett eller annat sätt. De faror som brukar innefattas av larmet är till exempel allvarliga miljöincidenter och krig. Men det finns fler faror att larma för. En av dessa hotar halva Sveriges befolkning varje dag: det sexuella våldet.
Måndag 4:e mars klockan 15.00 testades Hesa Fredrik för första gången 2019. Fyra dagar innan internationella kvinnodagen. För att väcka uppmärksamhet kring frågan om sexuellt våld och den fara för samhället det innebär, så lät vi starka kvinnoröster överrösta Hesa Fredrik i ett gemensamt vrål på utvalda platser runt om i Stockholm.
Vrålen följdes av ett viktigt meddelande till allmänheten, som samtidigt spreds i radio och på sociala medier, för att larmet skulle nå så många som möjligt. Meddelandet i sin helhet:
“Viktigt meddelande till allmänheten: 1/5 kvinnor i Sverige utsätts någon gång i livet för sexuellt våld. Vi kommer fortsätta att höja våra röster tills vi har en samtyckeskultur, och ett samhälle fritt från sexuella trakasserier, övergrepp och våld. Fatta! Faran är inte över.”
Det här blir vår plattform för att kommunicera kampen mot sexuellt våld, inför och under internationella kvinnodagen, den 8:e mars. Vår aktion kommer skapa debatt, bli ett tydligt statement, och kanske framförallt, ett viktigt meddelande till allmänheten.
Hesa Fredrik avslutas med en trettio sekunder lång signal för att markera att “faran är över”, men hotet med det sexuella våldet är långt ifrån över. Därför fortsätter vi att dela ljudklippet på sociala medier under #faranärinteöver. Hashtaggen blir ett sätt att påminna om detta varje gång Hesa Fredrik ljuder även kommande kvartal, och ett sätt att låta allmänheten fortsätta dela budskapet, så att larmsignalen fylls med en vidare innebörd i framtiden.
Tillsammans skapar vi en samtyckeskultur, och ett samhälle fritt från sexuella trakasserier, övergrepp och våld.
/FATTA!

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om Fattas integritetspolicy