Våldtäktsmän föds inte – de skapas

Fatta och Fatta Man finner DN:s osignerade ledare från den 9/4 djupt problematisk på många sätt. Artikeln menar att normer inte begår brott och att mer fokus borde riktas mot genetiska och unika miljöfaktorer. Här står att “bara en man av 200” döms för sexualbrott och att “riskfaktorerna därför är mer individuella än samhälleliga”. DN drömmer vidare om att vi ska sluta “föra eviga politiska resonemang om strukturer” för att istället identifiera och behandla dem som verkligen ligger i riskzonen för att begå brott – med hjälp av medicin och genetik.
Det första och största problemet med DNs slutsatser är att de utgår från en studie av dömda för sexualbrott. Det är bara en bråkdel av problemet som sexuellt våld som går att finna i detta material. Ungefär 98 000 personer utsattes för sexualbrott under 2013 (NTU 2014:47), 5 890 sexualbrott anmäldes under samma år och det fattades 1 170 lagföringsbeslut (BRÅ). Studiens urvalsgrupp är just dessa dömda personer. Lagstiftningen exkluderar oerhört många fall av övergrepp. Därför är denna studie inte representativ för de förövare som står för 98 000 övergrepp varje år. Förövare som vi vet kommer från brett skilda bakgrunder vad det gäller exempelvis klass och kultur.
Självklart spelar normer en stor roll i en individs syn på vad som är okej och inte. Det är normer och strukturer som samhället vilar på och vi individer utgår från. Mellan lagstiftning/lagförande och normer pågår ett ständigt samspel, då rättsväsendet på intet sätt är separerat från dessa mekanismer. Detta är FATTAs arbete själv exempel på genom att ständigt lyfta behoven av att dels förändra sexualbrottslagstiftningen men även att arbeta för att förändra de normer och strukturer som möjliggör sexuellt våld. Vi måste förändra synen på vad som tolkas som sexuellt våld, både i lagen, domstolarna och i det offentliga samtalet.
DN famlar efter en farlig lösning på problemet med sexuellt våld genom att försöka lägga ansvaret på individen och individuella faktorer såsom genetik och unika miljöfaktorer. Forskningsledaren och professorn Niklas Långström säger själv i intervjuintervju att de biologiska faktorerna är underställda andra. Det är bara genom att påverka destruktiva manlighetsnormer vi kan skapa ett samhälle utan sexuellt våld, då det är försvinnande få förövare som faller inom ramarna för vad som går att förklara med genetiskt arv.
Det finns ingen tydlig mall för vem som är en våldtäktsman: våldtäktsmän föds inte – de skapas. Om vi inte granskar oss själva och de normer som ligger till grund för sexuellt våld riskerar vi att skapa fler offer och fler gärningsmän.
/ FATTA & FATTA MAN
Hör även när FATTA MAN kommenterade studien redan i torsdags i P3 Nyheter.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om Fattas integritetspolicy