#tbt till 2013

13923708_1172031229537998_7739518137590049506_o
#tbt till 2013
I lagstiftningen ersätts nu formuleringen ”i hjälplöst tillstånd” med “i en särskilt utsatt situation” vilket var menat att inkludera fler fall och situationer. Syftet med förändringen var att komma åt de moment 22-situationer ”hjälplöst tillstånd” gett upphov till: för att anses ha varit i ett hjälplöst tillstånd var en tvungen att i princip vara medvetslös, men var en medvetslös gick det inte att bevisa brott. Lagstiftaren ville att ”särskilt utsatt situation” skulle omfatta exempelvis de fall där den brottsutsatta paralyserades av rädsla (frozen fright, en mycket vanlig reaktion vid sexuella övergrepp).
Det kan dock ifrågasättas om ändringen fått önskat resultat. Vi har sett friande domar där domstolen konstaterar att den utsatta visserligen befunnit sig i en utsatt situation, men inte i en särskilt utsatt situation. I dessa fall skulle en samtyckeslag göra skillnad. I andra friande domar slår domstolen fast att den utsatta befann sig i en särskilt utsatt situation, men att det inte är bevisat att gärningspersonen insett detta och att hen därför inte kan dömas. Hade vi istället haft en oaktsamhetsreglering hade domstolen kunnat döma gärningspersonen om hen borde insett.
Saker som var normaliserade förr, är otänkbara nu. På samma sätt kommer saker som är normaliserade nu, vara otänkbara i framtiden. Var en del av förändringen! #fattanu

Läs mer om kampanjen #tbt HÄR

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om Fattas integritetspolicy