#tbt till 1965

13909147_1172030229538098_8555663826843546015_o
#tbt till 1965
Våldtäkt inom äktenskap räknades enligt lag inte som våldtäkt förrän år 1965. Brottsbalken som trädde i kraft detta år var resultatet av en lång process för att modernisera lagstiftningen. Tidigare hade lagstiftningens syfte varit att styra människors sexuella beteende, nu handlade det istället om att värna kvinnans frihet att själv bestämma över sin sexualitet.Brottsbalken innebar framförallt en förändring av språkbruket. Formuleringen i 1864 års strafflag: “Tager man quinna med våld och, emot hennes vilja, med henne öfvar otukt” ändrades till: “Tvingar man kvinna till samlag medelst våld å henne eller medelst hot som innebär trängande fara, dömes för våldtäkt”. Den här förändringen fick två betydelsefulla konsekvenser:
Våldtäkt sågs i lagstiftningen inte längre som ett brott mot den allmänna samhällsmoralen utan som ett brott som innebar en kränkning av den utsatta kvinnans sexuella integritet.
Omformuleringen från otukt (sexuell samvaro utanför äktenskapet) till samlag innebär att våldtäkt inom äktenskap nu blev olagligt.

Saker som var normaliserade förr, är otänkbara nu. På samma sätt kommer saker som är normaliserade nu, vara otänkbara i framtiden. Var en del av förändringen! #fattanu
Läs mer om kampanjen #tbt HÄR

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om Fattas integritetspolicy