Om du har blivit utsatt för sexuella övergrepp uppmuntrar vi dig till att söka stöd och hjälp. Nedan finner du information om jourer, myndigheter och andra organisationer du kan vända dig till.

Sjukvård
Om du blivit utsatt för sexuella övergrepp kan du alltid vända dig till hälso- och sjukvården. Exempelvis har Södersjukhuset i Stockholm en akutmottagning för våldtagna kvinnor (AVK).

Statligt och rättsligt stöd
Socialtjänsten: utredningsenheten för barn och unga
Polisen: för att anmäla ett brott ring 114 14. Vid akuta ärenden ring 112.
Målsägandebiträde: som brottsoffer har du rätt till ett målsägandebiträde, det är en advokat som ska ta tillvara på ditt intresse i domstolen.

Tjejjourer och kvinnojourer
UnizonRiksorganisationen för kvinnojourer  och tjejjourer i Sverige (ROKS) och Tjejjouren.se kan du söka efter en kvinno- eller tjejjour nära dig.

Tjejjourer riktar sig till personer som identifierar sig som tjejer. Många tjejjourer tillhör en kvinnojour men deras respektive arbete skiljer sig åt. Den största skillnaden är att tjejjourerna har en lägre tröskel och möter tjejer med alla möjliga sorters funderingar. De allra vanligaste frågorna som kommer in till tjejjourer rör sexuella övergrepp. Du som hör av dig till en jour har alltid rätt att vara anonym då de arbetar utifrån tystnadsplikt.

Kvinnojourer arbetar med att erbjuda stöd och skydd åt våldsutsatta kvinnor och deras barn. Många av dem som får plats på kvinnojourernas boenden kommer via socialtjänsten. Kvinnojourerna kan oftast erbjuda stödsamtal, rådgivning, skyddat boende och stöd i kontakt med till exempel Polisen, Socialtjänsten, familjerätten och rättsväsendet. All rådgivning är gratis, du får vara anonym och du blir inte registrerad hos någon myndighet.

Jourer och organisationer för alla oavsett kön
Utöver dessa finns även ett flertal ungdomsjourer och andra jourer som är specialiserade på sexuella övergrepp. Gemensamt för dessa är att de vänder sig till alla oavsett kön. Bland dessa finns exempelvis:

Wonsa – world of no sexual abuse
Wonsa har en specialistklinik i Stockholm, där läkare och terapeuter med särskild kunskap om incest och andra sexuella övergrepp möter patienter som utsatts för övergrepp i barndomen eller i vuxenlivet. Flera vårdcentraler samarbetar med Wonsa och kan remittera dig dit. Som patient är du också alltid välkommen att kontakta Wonsa direkt, och ingen remiss behövs för det första läkarbesöket. Du kan få en remiss för traumabehandling inom ramen för högkostnadsskyddet (100kr/frikort). Mer information om Wonsa och vilka vårdcentraler de samarbetar med hittar du på deras hemsida: www.wonsa.se.

Organisationer för killar och män

1000 möjligheter
killfrågor.se
MÄN

Har du gått över gränsen någon gång? Känner du dig osäker på var gränsen går?
Har du utsatt någon annan för sexuellt våld eller känner dig i riskzonen för att utsätta någon annan för sexuella övergrepp? Upplever du oro för dina egna eller någon annans sexvanor? Tycker du att det är svårt att veta var gränserna går? Många av de ovannämnda verksamheterna har kunskap och kompetens gällande bemötande av både den som utsatts, men även den som utsatt andra för sexuella övergrepp.

PrevenTell är en nationell hjälplinje för dig som upplever att du tappat kontrollen över din sexualitet, som kanske känner oro för tankar och handlingar, eller är rädd att göra dig själv eller andra illa. Du får möjlighet att prata anonymt med någon som har stor erfarenhet av liknande frågor. Någon som kan ge dig stöd och råd, och sedan hjälpa dig vidare till behandling om du vill och behöver. Även du som är anhörig eller bara har frågor om sexuellt problembeteende, är förstås också varmt välkommen att ringa. 

PrevenTells jourtelefon 020-66 77 88, telefontider är vardagar mellan kl 11-14. Du kan ringa dem dygnet runt, året om och lämna meddelande på vår telefonsvarare – så rings du upp senast nästkommande vardag. Värt att notera, du rings upp från dolt telefonnummer.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om Fattas integritetspolicy