Skriv under för samtycke i skolan

Skolan är den offentliga plats där flest fysiska sexuella ofredanden äger rum. Därför är den också en av de viktigaste arenorna för att motverka det sexuella våldet. Fatta startar en namninsamling som kräver att politikerna inför samtycke i läroplanen och att lärarna får utbildning i hur en undervisar om sex och samtycke.

Skriv under och kräv samtycke i skolan idag!
#Metoo har visat att vi har långt kvar att gå innan vi når en samtyckeskultur. I arbetet mot det sexuella våldet måste skolan, i egenskap av normreproducerande institution som hela befolkningen kommer i kontakt med, spela en central roll.
Inför samtycke i läroplan och läromedel
Vi behöver få alla att fatta att allt som inte är ett ja är ett nej. Därför kräver vi att samtycke införs som begrepp i läromedel och läroplaner för alla stadier. Sexualundervisningen måste prioriteras upp och ändra fokus. Skolterminerna har uppenbarligen misslyckats med att förbereda pojkar, framtidens män, för viktiga avvägningar när det kommer till sex. När man inte får lära sig vad som är skillnaden mellan ett övergrepp och sex blir det svårt för både utsatt och förövare att identifiera vad som faktiskt hänt. Detta visar också de berättelser Fatta samlat in under kampanjen Samtycke i skolan. Om du får lära dig om sex, samtycke och övergrepp ska inte heller bero på vilken skola du går i eller var du bor. Undervisningen måste bli likvärdig i hela landet.

Utbilda lärare i sex och samtycke
För att ge lärare förutsättningar att bedriva en kvalitativ sex- och samtyckesundervisning, måste lärarprogrammet rusta dem med kunskap och metoder. Undervisningen måste vara normkritisk, och verktyg för att problematisera och motverka skadliga maskulinitetsnormer måste ingå. Även de lärare som idag är verksamma ute i skolorna måste ges fortbildning, med kunskap och metoder.
Kartlägg sexuella trakasserier mot unga
Regeringen måste tillsätta en utredning om sexuella trakasserier i skolmiljö. För att kunna vidta lämpliga åtgärder krävs kunskap, men forskning om sexuella trakasserier mot unga är idag ett eftersatt område.
Sexuella övergrepp och trakasserier i skolan måste få ett stopp
Vi vet att många unga utsätts för sexuella handlingar mot sin vilja. Det kan röra sig om tafsning, grova ord, smygfotografering eller våldtäkt. Vi vet också att skolan är den offentliga plats där flest fysiska sexuella ofredanden äger rum, och att dessa då främst sker mellan elever. Skolan måste förbättra det förebyggande arbetet och bli bättre på att hantera övergrepp när de inträffat. Finns inte kompetensen måste den införskaffas. För sexuella övergrepp måste sluta normaliseras! Inte en elev till ska få höra “men han gillar ju bara dig” när man rapporterar trakasserier. Hur ska ungdomar lära sig vad som är rätt och fel när vuxenvärlden inte markerar och agerar?
Var med och kräv ändring. Skriv under namninsamlingen här!

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om Fattas integritetspolicy