Sexualbrottslagen- såhär har den sett ut

Sverige har nu en samtyckeslag. Men hur har resan från 1200-talets lag om kvinnofrid till dagens lag om samtycke sett ut? Fatta gör nedslag i genombrotten som gjorts på vägen.
Idén om att individen har en sexualitet är något som vuxit fram de senaste tvåhundra åren, och att var och en äger rätten till sin egen sexualitet och kropp är något som först börjat diskuteras de senaste årtionden. Mycket har hänt med synen på sexualbrott genom åren. Saker som var normaliserade förr, och inte brottsliga, är otänkbara nu. På samma sätt kommer saker som anses okej idag, vara otänkbara i framtiden.
En fientlig handling riktad mot män
På 1200-talet får Sverige sin första lag gällande våldtäkt. Då infördes så kallad kvinnofrid i lagen. Den omfattade kvinnorov och våldtäkt i syfte att “begränsa fejderna i samhället”. Lagen såg alltså en våldtäkt som en ondskefull handling riktad mot männen i kvinnans släkt, inte som ett brott mot kvinnan. Fram till mitten av 1600-talet var våldtäktsbrott en “uppgörelse mellan män”. Kvinnan skulle skyddas eftersom hon var mannens egendom, inte för att hon hade rätt att bestämma över sin egen kropp.
Under den senare delen av 1600-talet började våldtäkt istället att anses som ett ordningsbrott. Det ansågs som en kränkning av rättssamhällets frid och hushållet.
Tillåtet med våldtäkt inom äktenskap
I början av 1700-talet skedde en förändring mot det perspektiv som vi har idag: fokus kom att riktas på kvinnan och hennes vilja. Här blev kvinnors vilja eller ovilja till sexuellt umgänge av större intresse för rätten, då rätten behövde kunna skilja på våldtäkt och frivilligt samlag. Det krävdes dock att kvinnan själv kunde bevisa att handlingen skett med våld, annars kunde hon själv dömas för otrohet.
Redan på 1700-talet skuldbelades alltså offret, så kallad victim blaming – när ansvaret för brottet läggs på den drabbade istället för den som begått brottet. Vissa omständigheter gjorde dock att det alltid ansågs som ett brott; andra mäns hustrur, egna döttrar och minderåriga behövde inte bevisa att våld förekommit vid övergreppet. För rätten handlade det till stor del om att utreda huruvida den utsatta kunde ses som offer för brott. Våldtäkt inom äktenskapet och våldtäkt mot prostituerade är exempel på fall som inte ansågs vara olagliga.
Från strafflag till samtyckeslag
Från mitten av 1800-talet och fram till idag har lagen om sexualbrott förändrats mycket.

  • 1864 antogs en Strafflag som sa att våldtäkt var att en man med tvång “tagit en kvinna” mot hennes vilja
  • 1965, våldtäkt inom äktenskap räknas som våldtäkt, enligt lag
  • 1984 fick Sverige en könsneutral sexualbrottslag då ordet “kvinna” byts ut mot “annan” i lagtexten
  • Från och med 2005 kan även de som inte aktivt kan säga “nej” utsättas för en våldtäkt i lagens mening. Till exempel barn och personer som sover eller är drogpåverkade
  • 2013 byttes formuleringen ”i hjälplöst tillstånd” ut med “i en särskilt utsatt situation”. Det gjordes för att inkludera fler fall och situationer.
  • 23 maj 2018 röstade Riksdagen för en samtyckeslag
  • 1 juli 2018 trädde samtyckeslagen i kraft


Läs mer!
Samtyckeslagen- ni frågar, vi svarar
Samtycke- från förslag till lag
Från strafflag till samtyckeslag

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om Fattas integritetspolicy