Sex tips för män

Hur kan du som man bidra till en mer positiv mansroll och samtidigt agera mot sexism? I alltför många fall leder dagens destruktiva mansroll till sexuella ofredanden och övergrepp. Verklig förändring sker först när män tar sitt ansvar. Här presenterar Fatta sex tips.
Hjälp oss att sprida Sex tips för män
1. Var en förebild
Rannsaka dig själv, både i din roll i samhället såväl som i nära relationer och bekantskaper. Hur påverkar dagens normer dig personligen? Känner du att du kan vara dig själv? Eller upplever du att du måste passa in i normen för hur en man ska vara? Fundera över hur normer i exempelvis reklam, populärkultur och porr påverkar dig. Vilken sorts man vill du vara? Genom att ifrågasätta maskulinitetsnormer kan du bli en förebild och hjälpa andra män att se bortom den snäva mansroll som vi har idag.

2. Utmana och säg ifrån
Våga vara den modiga. Våga vara den som förstör stämningen. Vägra vara en del av den sexistiska jargongen. Skratta inte åt sexistiska skämt. Låtsas inte som ingenting när någon säger något dumt. Utmana, ifrågasätt och säg ifrån där och då – ta kampen mot vardagssexismen.

3. Lyssna på kvinnors berättelser
Hur är det att vara kvinna eller icke-binär i dagens samhälle? Vilka privilegier har du jämfört med dem? Som man är det viktigt att lyssna till vad de som utsätts för sexism har varit med om. Det är de som vet bäst hur det är, de har så kallat tolkningsföreträde. Vad kan du ta till dig och lära av det du hör? Öva på att vara mer lyhörd i olika sammanhang för att exempelvis motverka mansplaining och verbalt våld. Låt kvinnors och icke-binäras röster höras.

4. Tänk samtycke
Allt annat än ett ja är ett nej. Ganska självklart, eller hur? Men det är inte alltid vi är så bra på att fråga efter, eller känna igen, samtycke. Att inhämta samtycke måste bli en självklar del av vår vardag. Vad innebär frivillighet och ömsesidighet för dig? Hur inhämtar du samtycke? Fundera över hur olika människor uttrycker att de vill något. Är du osäker; fråga. Reflektera också över om du någon gång gått emot någons vilja. Hur kan du i så fall agera i fortsättningen så att det inte händer igen?

5. Lär dig av andra
I över 100 år har andra kämpat för jämställdhet. Du är inte först i denna kamp och du är heller inte ensam. Lyssna på tidigare feministers erfarenheter och kunskap. Lär dig av historien, av vad som gjorts tidigare och vad som görs idag. Ju mer kunskap du samlar på dig, desto mer kan du bidra till vår gemensamma kamp för ett jämställt samhälle.

6. Påverka din omgivning och makthavare
Hur kan du bidra till ökad jämställdhet? Engagera dig med andra eller gå med i någon organisation som jobbar med att förändra dagens skadliga maskulinitetsnormer. Prata om samtycke med dina vänner. Fråga vad rektorn på din skola eller chefen på din arbetsplats gör för jämställdhet. Vad gör din kommun? Påverka politiker och makthavare. Tillsammans kan vi förändra världen – och du behövs!

 

Ladda gärna ner vår pdf med alla tips. Hjälp till att sprida, lyssna och säga ifrån!

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om Fattas integritetspolicy