Samtyckeslagen prövad i HD

Nu har första domen från Högsta domstolen kommit, som visar att samtyckeslagen gör skillnad.

Det var en historisk dag när samtyckeslagen för första gången prövades av Högsta domstolen, som är den högsta rättsliga instansen, vars avgörande är menat att vara vägledande för vidare prövningar i lägre instanser.

HD skriver att ”En person som mot sin vilja utsätts för ett sexuellt närmande har inte något ansvar för att säga nej eller för att på annat sätt uttrycka sin motvilja.” Domstolen bekräftar här det lagen syftar till – att allt annat än ett ja är ett nej, som ger ett skydd av vår sexuella självbestämmanderätt och att en måste försäkra sig om att den andra vill.HD tydliggör även i domen för var gränsen går mellan uppsåtlig och oaktsam våldtäkt. Om en inser att det finns en risk att den andra inte deltar frivilligt, blir det sedan avgörande ifall personen varit likgiltig inför risken eller inte. I det aktuella fallet menar HD att mannen ej varit likgiltig men insett en risk i att kvinnan inte deltagit frivilligt och därför bör ha tagit ansvar i att försäkra sig om detta. Han döms därför till medveten oaktsam våldtäkt. Läs mer på: http://www.hogstadomstolen.se/Om-Hogsta-domstolen/Nyheter-fran-Hogsta-domstolen/Hogsta-domstolen-provar-mal-om-den-nya-sexualbrottslagstiftningen/

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om Fattas integritetspolicy