Samtycke – från förslag till lag

I maj röstade Riksdagen om en samtyckeslag. Är du nyfiken på hur vägen dit såg ut? Läs vår sammanfattning av resan och framgångarna som Fatta varit med och åstadkommit.
Augusti 2014
Dåvarande regering beslutar om en utredning för att se över sexualbrottslagstiftningen. Det leder till bildandet av 2014 års sexualbrottskommitté.
Oktober 2016
Sexualbrottskommittén presenterar resultatet av sin utredning, vilket blir ett förslag på en samtyckeslag med oaktsamhetsansvar. Förslaget innebär att det ska bli olagligt att ha sex med någon som inte har uttryckt frivillighet genom antingen ord eller handling. Dessutom föreslår kommittén att grovt oaktsamma handlingar ska vara straffbara, samt att brottsrubriceringen ska ändras från våldtäkt till sexuellt övergrepp. Detta för att göra det tydligare att det inte behövs något fysiskt våld för att begå ett övergrepp.
December 2017
Regeringen skickar sitt förslag till Lagrådet. Till stora delar är förslaget detsamma som kommitténs, men inte helt. Regeringen väljer bland annat att behålla rubriceringen våldtäkt. Något Fatta vänder sig mot. Däremot ersätts sexuellt tvång med sexuellt övergrepp, vilket är positivt. Den största och mest avgörande skillnaden är dock att förslaget om krav på att frivillighet ska uttryckas med ord eller handling tas bort.
Januari 2018
Lagrådet dömer ut regeringens förslag. En av anledningarna är att regeringens krav på frivillighet är för löst formulerad. En lag måste vara så tydlig att en person på förhand kan avgöra vad som är brottsligt. Fatta håller med Lagrådet i att förslaget inte var tillräckligt tydligt och menar att det berodde på att kravet på att frivilligheten ska komma till uttryck tagits bort. Den andra anledningen till att Lagrådet dömer ut förslaget är att lagrådet inte bedömer att det finns ett rättsligt behov av en samtyckeslag. En analys som Fatta anser är helt fel.
Mars 2018
Regeringen väljer att gå vidare med en proposition som tar tillvara på Fattas kritik. Sexualbrottskommitténs krav på uttryckt frivillighet återinförs och vi får äntligen ett lagförslag som tydliggör vad vi i verkligheten menar med sexuella övergrepp – att allt annat än ett ja är ett nej.
22 maj 2018
Lagen debatteras i riksdagen. Fatta var på plats på läktaren för att visa hur många vi är som har kämpat och längtat efter en samtyckeslag.
23 maj 2018
Det är dags för riksdagen att rösta. Alla partier har tidigare svarat att de kommer rösta för en samtyckeslag. Nu är det upp till bevis!

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om Fattas integritetspolicy