Riksdagen röstar om samtyckeslagen

Snart vet vi om vi får en lag om samtycke. I övermorgon är det dags för riksdagspartierna att ta ställning. I höstas frågade Fatta partierna hur de kommer rösta, så här svarade de.
Centerpartiet
Johan Hedin, Riksdagsledamot och rättspolitisk talesperson
Centerpartiet vill ha en samtyckeslag för sexualbrott. Det behövs bland annat för att ytta ansvaret från offret till gärningsmannen, där det hör hemma. Sverige måste ha en lagstiftning som skyddar brottsoffret och vi måste arbeta för att luckor i lagen inte gör att gärningsmän kan undgå att ta ansvar för brott de har begått.
Moderaterna
Anna Kinberg Batra, f.d Partiledare
Sverige behöver en sexualbrottslagstiftning som bättre än i dag utgår från att ett nej betyder nej. Vi menar därför att det behövs en bredare sexualbrottslagstiftning än i dag, som tydligt markerar var och ens rätt att själv bestämma om man vill ha sex eller inte. Det straffbara området bör även kompletteras med ett oaktsamhetsbrott för våldtäkt. Vi menar att det behövs både förändringar i lagstiftningen och bättre myndighetsarbete för att motverka det sexuella våldet.
Kristdemokraterna
Andreas Carlson, rättspolitisk talesperson för KD
Kristdemokraterna har länge drivit frågan om att införa en samtyckeslagstiftning, och inte minst uppmärksammat Europadomstolens tolkning av Europakonventionen som innebär att varje sexuell handling som inte bygger på samtycke kunna bestraffas. Vi har i utredningen medverkat till att förslaget lagts fram och kommer följa vår linje när förslaget kommer upp till beslut.
Miljöpartiet
Ellinor Scheffer, Politisk sekreterare
För Miljöpartiet är det grundläggande att utgångspunkten ska vara att sex utan samtycke inte är okej. Gränsen mellan straffbart och straffritt måste också dras här. Detta är en principiellt mycket viktig fråga, inte minst ur ett jämställdhetsperspektiv. För de flesta människor är det en självklarhet att sex utan samtycke inte är okej. Det är dags att lagstiftningen speglar det.
Vänsterpartiet
Jonas Sjöstedt, Partiledare
Vi har länge krävt att en samtyckeslagstiftning införs. Ett samtyckeskrav markerar att sex ska bygga på frivillighet och samtycke från alla inblandade parter. Vi behöver en lagstiftning som säger att ett nej räcker och att sex utan samtycke är ett övergrepp och inget annat. Att införa ett samtyckeskrav är viktigt för att få en långsiktig normerande verkan, såväl i rättsväsendet som i hela samhället.
Liberalerna
Martin Andreasson, Seniorutredare, Liberalernas riksdags- och partikansli
Liberalerna tog ställning för en samtyckesregel och en oaktsamhetsregel redan 2013, och vi har arbetat för detta sedan dess, bland annat inom sexualbrottskommittén. Det är självklart något vi kommer att stödja.
Socialdemokraterna
Morgan Johansson, Justitie- och migrationsminister
Socialdemokraterna vill skärpa sexualbrottslagstiftningen och vi ser positivt på förslagen från sexualbrottskommittén. Sex som inte sker frivilligt är ett övergrepp och detta ska avspeglas i sexualbrottslagstiftningen. Vi ska bekämpa det sexuella våldet med högsta prioritet, och frågan måste finnas med i alla relevanta sammanhang, i allt från kriminalpolitiken till utrikespolitiken.
 
Samtliga partier svarade alltså att de är för en samtyckeslag i vår enkät Fattakollen 2017. Partiernas fullständiga svar på enkäten finns att läsa här.
Nu hoppas vi att politikerna röstar som de lovat. Hjälp oss att sätta en sista press på dem. Dela, tagga och sprid!

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om Fattas integritetspolicy