Tre nävar med rött nagellack

Q&A

Vi tillhör inte offentlig sektor, men är intresserade! Hur gör vi?

Anmäl ert intresse här för en prisförfrågan.

Hur vet jag om min arbetsplats tillhör de som kan få gratis utbildning?

Vi riktar oss till offentlig sektor, vilket innebär verksamheter som finansieras av skattemedel. Det kan t.ex. vara för en arbetsgrupp med barnskötare och pedagoger på en kommunal förskola, lärarlaget på en skola, en avdelning på en myndighet, offentlig domstol, bibliotek, parkförvaltning, vårdcentral, sjukhus eller ett kommunalt bostadsbolag etc. 

Vem kan anmäla intresse? 

Den på arbetsplatsen som har mandat att bestämma. Är du anställd på en arbetsplats och vill att den ska vara med? Lyft det på APT:n, skicka länken till din arbetsgivare, tryck på för att ni ska ansöka. 

Varför ska vi ta in Fatta för att utbilda vår arbetsplats i samtycke, det är väl en privatsak?

#Metoo-uppropen hösten 2017 visade att sexuella övergrepp och -trakasserier är utbredda på våra arbetsplatser. Tiotusentals kvinnor och transpersoner från alla typer av arbetsplatser vittnade om händelser som visar att problemet är utbrett oberoende av samhällsklass eller inkomst. Men kunskap och verktyg för att förebygga och åtgärda problemen saknas på många håll. På Fatta har vi specialiserat oss på samtycke. Vi tror att en förändring är möjlig. Tillsammans bygger vi upp en arbetsplatskultur som förebygger sexuellt våld. 

Vad baserar ni era utbildningar på?

Under tre års tid utforskade vi vad samtycke är tillsammans med ideella samtyckesaktivister runtom i landet. Vi iakttog hur vi och andra runt oss beter oss mot varandra och testade övningar för att bli bättre på samtycke. Resultatet blev metodmaterialet Fattas sex steg till en samtyckeskultur som du hittar på hemsidan samtyckeskultur.nu. Detta är grunden, som vi tillsammans med experter inom en rad områden, såsom organisationsutveckling, psykologi och icke-våldskommunikation anpassat och skräddarsytt för arbetsplatsens förutsättningar och behov. 

Vad menar ni med samtyckeskultur och vad har det med jobbet att göra? Är inte det något som sker i sängen mellan människor?

Samtycke är något som sker i stunden, ett ömsesidigt möte mellan människor. Samtyckeskultur är grunden, något som sker hela tiden, hur vi tränas och förväntas lyssna efter ett ja. Vi tror att för att samtycke ska funka, behöver det finnas en grund i alla möten mellan människor. 

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om Fattas integritetspolicy