PREMIÄR: FATTA DANS

Den 8 maj har Fatta Dans premiär, en dansföreställning som är inspirerad av berättelser om sexuella övergrepp inom dansvärlden. Baserat på våra egna och andras erfarenheter av övergrepp ville vi ta initiativ till ett samtal om dessa problem inom kultursektorn, och just dansen som konstform.

Dans är en konstform som ger många möjlighet att uttrycka sig med kroppen som verktyg, både som yrke och fritidsintresse. I hela landet går barn och unga på danslektioner, jams och läger och får både fysisk träning, konstnärligt uttryck och träna på att samarbeta i grupp. Kroppen är dansarens verktyg och därför är respekt för allas kroppsliga integritet inom dans så viktig.
Sexuella övergrepp sker i alla rum och vi anser att det är på tiden att fokus riktas mot den kulturella sfären där, specifikt i dansens rum, det förväntas vara okej med intima situationer. Detta är en styrka hos dansare; att vara formbar för en konstnärlig vision, en frihet och musikalisk lekfullhet och samtidigt ibland ett mentalt fokus som liknar en idrottare. De insamlade anonyma berättelserna som Fatta fått in visar att denna styrka och fokus utnyttjas både i och utanför dansstudion.
Flera delar av kultursektorn har visat sig behöva analysera sig själva, exempelvis operavärlden efter Malena Ernmans uttalanden om sexism 2013 eller Ekots statistiska undersökning av sexuella trakasserier inom teaterbranschen 2010. Skådespelerskan Josefin Ljungman berättade öppet på sin Facebook om de mail hon fått från en regissör, och forskaren Vanja Hermele konstaterade i en intervju i GP att sexkränkningar är vanliga inom kultursektorn. Fatta anser att dansvärlden bör göra samma sak och bryta tystnadskulturen kring sexismen i branschen, och prata mer om varför vi både agerar och dansar som vi gör.
Fatta använder sedan starten  kultur för att opinionsbilda och genom detta har vi gjort en politisk fråga tillgänglig i fler delar av samhället. Till föreställningen har Fatta samlat in anonyma berättelser från dansvärlden om sexuella gråzoner och situationer utan samtycke. Med samtida dans och new style hiphop har vi skapat en dansföreställning om en av de mest brännande frågorna idag, baserat på de berättelser vi fått ta del av. Maskulinitetsnormen ifrågasätts, maktförhållanden lyfts fram och vi får ta del av hur förövarna själva med omgivningens hjälp avsäger sig ansvaret för övergreppet.
Det är tydligt för oss att många dansare har upplevt övergrepp från lärare eller danspartners men inte vågat säga till av rädsla för att inte få jobb eller bli uteslutna från gemenskapen som dans ofta ger, vilket vi fått intryck av verkar gälla både de som blivit utsatta och de som jobbar nära förövaren. Dans bygger på glädje, gemenskap och nöje och det kan därför, för den som blivit utsatt, upplevas som att hen “förstör” om hen skulle uttala sig om eventuella övergrepp – speciellt om dessa övergrepp inte tas på allvar och förövarna inte får några konsekvenser. Att bryta en tystnadskultur straffar därmed ofta den som utsatts. För en dansare att få sin kroppsliga integritet kränkt är en skada inte bara som person utan av ens uttrycksmedel och konstnärliga arbetsverktyg. Detta är en fråga som är tabubelagd och ofta bemöts som ett icke-problem eller något som berör ett fåtal individer.
Fatta Dans vill skapa en större medvetenhet kring sexism, våldtäktskultur och de roller i och utanför danssalen som accepteras i dansvärlden. Vi har ett gemensamt ansvar, danslärare, pedagoger, rektorer för dansskolor, konstnärliga ledare, producenter – alla som arbetar i kultursektorn och främst de som har makt. Fatta kräver ett dansklimat där ingen utsätts för övergrepp och där en samtyckeskultur för alla råder. Många dansskolor och institutioner ser det som självklart att ha policys mot ätstörningar. Det ska vara lika självklart att veta hur var och en ska agera för att förebygga sexuella trakasserier och övergrepp, och det ska finnas handlingsplaner för att stötta den som utsatts och tydliga konsekvenser för förövarna!
De maktstrukturer och våldtäktskultur som vi lever i påverkar även de mest kreativa och kamratliga miljöer. Vi måste ifrågasätta de destruktiva normerna för manlighet och maktmissbruk för att skydda allas rätt till sin egen kropp!
FATTA,
genom Isabell Stolt, konstnärlig ledare Fatta Dans och Fatta-styrelseledamot
Erika O’Neill, dansare
Talia Gallegos Fadda, dansare och aktivist
Cajsa Godée, dansare
Angela Pinios Nyberg, danspedagog
Tarika Wahlberg, dansare
Malin Andh Wiskari, danspedagog och projektledare BA<3Pride
Malin Lundstedt, projektledare Urban Connection
Annelie Gardell, teaterchef Dansens Hus
Mats Ljung, b-boy och studerande i socialantropologi
Binita Kharel, dansare Fatta Dans
Hanna Jansson Fröberg, dansare Fatta Dans
Katarina Wöllner, danspedagog
Shirley Harthey Ubilla, dansare och studerande vid masterprogrammet i samtida dansdidaktik

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om Fattas integritetspolicy