Öppet brev till Folkpartiets landsmöte

Hej,
Fatta-kampanjen här! Under de närmaste dagarna kommer ni att behandla många viktiga frågor, en av dessa är om Folkpartiet ska arbeta för en samtyckesreglering av sexualbrottslagstiftningen.
2013 har varit ett år då vi gång på gång matats med uppmärksammade exempel på hur sexualbrottslagstiftningen inte fungerar. Första juli trädde visserligen en skärpning av lagen i kraft men kravet om samtycke uteblev. År 2012 anmäldes 6 203 fall av våldtäkt eller grov våldtäkt i Sverige. Brottsförebyggande rådet räknar med att så lite som 10-20 procent av alla sexualbrott polisanmäls. I snitt i Sverige var det fem procent av alla polisanmälda våldtäkter som ledde till fällande domar år 2010. Människor har tappat förtroende för rättsväsendet och väljer att inte anmäla för att slippa den förnedring som kan uppstå. Vi behöver ett fungerande rättsväsende där sexualbrott tas på allvar, och vi behöver det nu.
Fatta-kampanjen kräver en förändrad syn på sex och våldtäkt och en samtyckesreglerad lagstiftning.
Det räcker inte med lagstiftning, det sexuella våldet måste angripas från olika håll. En del är att arbeta med värderingar och normer. Samtycke måste vara en självklarhet för alla oavsett vad lagen säger. Det innebär att vi måste jobba förebyggande med könsroller och arbeta normkritiskt redan från förskolenivå. Här behövs resurser till kompetenshöjande insatser hela vägen från förskolan hela vägen upp till rättsväsendet.
Lagen måste skifta perspektiv så att brist på samtycke utgör definitionen av våldtäkt, allt annat är att utgå från sexuell tillgänglighet som ett normaltillstånd. Någon som blivit utsatt för våldtäkt ska inte behöva motbevisa orimliga påståenden.
Fattas mål är att få politiker och normsättare att fatta detta och ta steget att också fatta förändrande beslut. Vår förhoppning är att Folkpartiet har modet att ta initiativ till en politik som står som ett föredöme för andra partier och för Sverige i övrigt.
Ida Östensson, grundare av Crossing Boarders och initiativtagare till FATTA
Vanessa Marko, grundare av Femtastic och initiativtagare till FATTA
Nathalie “Cleo” Missaoui, artist och initiavtagare till FATTA
Isabel “Syster Sol” Sandblom, artist och initiavtagare till FATTA

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om Fattas integritetspolicy