LO ställer sig bakom att arbeta för samtycke

Emmelie och Kajsa Emmelie och Kasa 3
LO ska verka för införandet av en lagstiftning som innebär att samtycke ska vara utgångspunkten för alla sexuella relationer och aktiviteter. Det beslutades på LOs kongress den 18 juni efter en motion från Handels avdelning 20 i Stockholm. FATTA har pratat med Kajsa Nordin från Handels som var en av dem som skrev motionen och med Emmelie Renlund från Byggnads som höll ett bejublat anförande för motionen på kongressen.
Beslutet innebär att kongressen biföll en motion från Handels i Stockholm. LOs styrelse hade först föreslagit att motionen skulle anses besvarad, vilket innebär att de varken ville bifalla eller avslå. Men de ändrade sig under debattens gång och yrkade sedan bifall. Så röstade även ombuden på kongressen.
– Det känns fantastiskt! Jag har nog inte riktigt fattat hur stort detta är, eftersom det alltid varit så självklart för mig med en samtyckeslag. Men att LO som samlar 14 organisationer med ca 1 467 000 medlemmar har tagit detta beslut är stort, säger Emmelie Renlund som till vardags är snickare och fackligt förtroendevald i Byggnads.
Kajsa är butikssäljare och fackligt aktiv i Handelsanställdas förbund. Hon kan inte beskriva det som hände på kongressen utan att börja le.
– Hela kvällen efter att beslutet klubbades hade jag svårt att formulera meningar, jag var nog så chockad och glad samt full av adrenalin att viljan och hjärnan inte riktigt samarbetade. Jag känner mig onekligen otroligt stolt över kongressens ombud som gick emot LOs styrelse och beslutade efter hjärtat. Jag är också stolt över att de insåg att detta i allra högsta grad är en facklig fråga, säger Kajsa Nordin.
Samtycke – en facklig fråga
LO:s jämställdhetsbarometer 2015 visade att 10 % av alla kvinnliga anställda har blivit utsatta för sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Vanligast är det inom service- och välfärdssektorn, vilket är två sektorer som LOs medlemsförbund organiserar med majoritet.
– På så sätt är det en fråga för arbetsmiljön på arbetsplatserna. Inte bara den klassiska arbetsmiljön som vi kopplar ihop med fysiska förutsättningar- utan också den psykosociala arbetsmiljön. Alla frågor som påverkar facket medlemmarnas arbete bör rimligtvis vara en facklig fråga, säger Kajsa.
Motionen skrevs av Kajsa Nordin, My Sternberg och Petter Gustafsson.
– Det var en ynnest att få vara en av de som talade för hur viktigt detta är uppe i talarstolen, och en sjuk känsla att få bevittna att varenda ombud i salen röstade för. Inte i NÅGON annan fråga var kongressen så enig som i denna fråga. För mig blev det ett kvitto på att gemene man blir mer och mer medveten om de stora strukturella problemen vi möter och måste arbeta med i samhället, säger Kajsa Nordin.
– För min del var det inte så mycket arbete innan förutom att ta upp det med Byggnads ombud som ställde sig bakom på en gång.
Emmelie höll istället ett bejublat anförande på plats på kongressen. Du kan lyssna på det och flera andras tal här nedan.
Överlag var responsen positiv på kongressen. Inte bara för insatserna i talarstolen, utan många uttryckte en stor glädje och tacksamhet över något de själv sett vikten av att driva men som inte varit på tapeten förut.
– Jag vet inte hur många high fives, tack, pepptalks, mejl, tummar upp, sms och kramar jag fått efter att beslutet togs. Jag har delgivits starka historier efteråt med underton av tacksamhet, det gjorde liksom allt så sjukt värt det. Men med ett tillsynes kontroversiellt beslut kan vi nog räkna med både bu och bä framöver, säger Kajsa.
Hoppas på förändring
Både Kajsa och Emmelie har stora förhoppningar på vad beslutet ska innebära i praktiken. Beslutet innebär att LO ska ligga på politikerna så de stiftar en samtyckeslag.
– Men jag hoppas även att facket börjar lyfta och arbeta med dessa frågor genom till exempel utbildning och att prata om strukturer, maskulinitetsnormer osv, säger Emmelie.
Kajsas förhoppning är att de på sikt kan starta ett arbete med att förbättra arbetsmiljön på våra arbetsplatser runt om i landet.
– Min personliga önskan är väl att LO tar sitt samhällsansvar i att bilda medlemmar och förtroendevalda, skapa opinion internt och externt samt att LO pratar med sina kompisar med makt! Det innefattar självklart också politiker och beslutsfattare, säger Kajsa.
– Jag hoppas att vi stiftar en samtyckeslag och att vi kan börja se en förändring i samhället. Och som jag sa tidigare att vi börjar arbeta med dessa frågor, men även att arbetsgivarorganisationerna tar en tydlig ställning för en samtyckeslag och att de också aktivt börjar arbeta med dessa frågor. Att allt förutom ett ja är ett nej!, avslutar Emmelie.

 

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om Fattas integritetspolicy