Liberalerna om en samtyckeslag

Sommaren 2017 skickade Fatta ut frågor till riksdagspartier för att säkerställa att de röstar för en ny sexualbrottslag som bygger på samtycke. Fattakollen är en sammanställning där respektive partis svar publiceras. Läs Liberalernas svar på Fattas frågor nedan!

Liberalernas svar i PDF.

För eller emot?
Kommer ert parti att rösta för eller emot sexualbrottskommitténs förslag (s.k. samtyckeslagen)? Hur ställer ni er till följande punkter och varför:
a) samtycke
b) grov oaktsamhet
c) bättre stöd till målsäganden under rättsprocessen
d) ändrad brottsrubricering

Svar
Liberalerna tog ställning för en samtyckesregel och en oaktsamhetsregel redan 2013, och vi har arbetat för detta sedan dess, bland annat inom sexualbrottskommittén. Det är självklart något vi kommer att stödja. Detsamma gäller förstås också förslaget om bättre stöd till målsäganden. Liberalerna stod i utredningen även bakom förslaget om ändrad brottsrubricering.

Hur ska ni jobba med samtycke?
Hur kommer ert parti att arbeta för en samtyckeskultur och hur återspeglas det arbetet i er budget?

Svar
Bland annat genom ett tidigt arbete i skolor, bättre utbildning till yrkesgrupper och genom att konsekvent ta ställning mot de värderingar som ligger till grund för en machokultur där (främst) kvinnor och tjejers sexuella integritet inte tas på allvar. Det handlar både om budgetsatsningar och om opinionsbildning. I riksdagen har vi bland annat lagt fram en motion med 20 konkreta förslag för att stärka skyddet mot våld i nära relationer och sexualbrott: https://data.riksdagen.se/ l/D0457A6E-DB6A- 4B8A-9D5A-37D44D24A287
Liberalernas gruppledare i riksdagen, Christer Nylander, är en av de politiker som också ofta går ut i debatten kring övergrepp. Se några exempel här: http://www.expressen.se/debatt/man-maste-ta-ansvar-for-de-man-som- valdtar/ http://www.aftonbladet.se/debatt/a/jW8E0/ta-ert-ansvar-nar-era-soner- tafsar-foraldrar

Sverige som föregångsland?
Hur kan Sverige bli ett föregångsland i motverkandet och bekämpandet av sexuellt våld?

Svar
Bland annat genom en heltäckande sexualbrottslagstiftning (inklusive samtyckes- och oaktsamhetsregel), bättre stöd till målsägande, utökat arbete i skolorna, bättre och mer långsiktigt stöd till kvinno- och tjejjourer och tydligare riskbedömning av dömda förövare (inklusive mer användning av elektronisk fotboja vid kontaktförbud) och genom att samhällsinstitutioner, opinionsbildare och enskilda människor tydligt markerar att den enskildes rätt till sexuella integritet är ovillkorlig.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om Fattas integritetspolicy