Kommunikation kring sex behöver bli bättre

NY STUDIE. Närmare dubbelt så många kvinnor som män har gått med på att ha sex när de själva inte velat. Samtidigt känner sig fler män osäkra på sin kommunikationsförmåga vad gäller sex. Det visar en ny studie från Folkhälsomyndigheten.

Under hösten förra året genomförde Folkhälsomyndigheten en enkätundersökning som tittade på hur människor kommunicerar i sexuella situationer och vilka konsekvenser det kan få. I studien framgick att hälften av de 12 080 personer som svarade på enkäten vid något tillfälle hade gått med på sex trots att de själva inte velat. Hela 63 procent av de tillfrågade kvinnorna och 34 procent av männen.

– Att så många har svarat ja på den frågan är problematiskt och allt annat än okej, säger Fattas ordförande Olivia Björklund Dahlgren som menar att det här är siffror som måste tas på största allvar.

– Vi måste prata om strukturerna som ligger bakom detta och om hur vi kan lära oss att läsa av varandra bättre. Det handlar om att skapa utrymme för människor att bli mer lyhörda och inkännande på vad andra vill för att motverka att någon på något sätt tvingas att säga ja.

Enligt studien är de vanligaste anledningarna till att gå med på sex som en själv inte vill ha att en gör det för en partners skull, för en relations skull, för bekräftelse eller på grund av förväntningar. Men det finns även andra saker som spelar in. Till exempel maktstrukturer och könsnormer där män i högre grad förväntas ta initiativ till och alltid vilja ha sex medan kvinnor snarare förväntas ge samtycke.

Det framgår även att kvinnor i högre utsträckning känner att de har förmåga att kommunicera kring sex och på att tolka när någon vill ha sex med dem än män. Samtidigt uppger en tredjedel av personerna som svarat på enkäten att de tror att de skulle må bättre om de fick hjälp med att stärka sin kommunikationsförmåga. Dock vet inte 77 procent av de tillfrågade vart de skulle vända sig för att få den hjälpen.

– Här spelar Fatta en viktig roll, säger Olivia Björklund Dahlgren.

– Vi har varit avgörande i kampen för en samtyckeslag och vi kommer fortsätta vara det när vi nu lägger all vår kraft på att sprida kunskap om vad samtycke innebär och hur det funkar i praktiken.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om Fattas integritetspolicy