#jagavsägermig

Just nu håller FATTA en ceremoni i Almedalen för att agera mot att vi tycker att det är dags att införa en lag som på riktigt erkänner varje individs rätt till sin egen kropp! Ceremonin inleds med att en av FATTA:s initiativtagare Ida Östensson läser upp detta tal:

”Vad vi ser som våldtäkt är något som förändrats över tid. Lagstiftningen har utvecklats genom århundraden och följt den moral som varit gällande i samhället. Allt eftersom vi har erkänt olika gruppers rättigheter, såsom kvinnor och barn, har begreppet vidgats. Innan 1965 var våldtäkt inom äktenskapet inte ett brott i Sverige. Innan 1984 ansågs män inte kunna bli våldtagna. Lagstiftningen som den ser ut i Sverige idag bygger på att offret utsatts för våld, hot om våld eller varit i en särskilt utsatt situation. Vi i FATTA tycker att det är dags att ta steget vidare i utvecklingen och införa en lag som på riktigt erkänner varje individs rätt till sin egen kropp. En lag som säger att en bara får ha sex med personer som vill. Vi är många som har kämpat för detta. Tillsammans har vi drivit på politikerna och de har svarat med löften om en ny utredning. Men de drar ut på tiden. Inget händer.
Svensk lag ger mig rätten till era kroppar. Den ger mig rätten att köra på fastän ni vänder er bort och försöker undvika mina kyssar. Den ger mig rätten att ha sex med er fastän ni inte vill. Även om ni gråter när jag för in fingrar eller objekt i era kroppsöppningar. Så länge ni inte gör motstånd, så länge ni inte är helt paralyserade i chock eller onåbara på grund av sömn eller alkohol, så får jag göra vad jag vill med er. Trots att det är uppenbart att ni inte vill.
Det här får följden att ni måste akta er för mig. Ni får inte vara för inbjudande och ni måste tänka på var ni rör er, hur ni klär er, vad ni säger och hur ni för er. NI måste anpassa er efter min sexualitet och min lust som kanske plötsligt faller på.
Men jag vill att ni ska vara trygga och fria omkring mig. Jag vill inte att era liv ska begränsas på grund av mina friheter. Oavsett om eller hur ni är klädda, oavsett vilken relation vi har och oavsett hur utåtriktade och kontaktsökande ni är, så vill jag att era kroppar ska tillhöra er. Rätten till era kroppar är en rättighet jag inte vill ha.
Därför har vi kallat er till denna ceremoni. För att vi varken kan eller bör vänta längre. För att politikerna inte ska kunna begrava denna fråga i svallvågorna kring valet och låta den följa med det sista tidvattnet ut när allianser och partibryggor är färdigbyggda. Vi har inte råd att låta denna fråga bli etttomt löfte. Därför måste vi göra något drastiskt och vi måste göra det NU:
Härmed avsäger jag mig rätten till era kroppar. Jag avsäger mig rätten till något som aldrig borde ha varit mitt. I och med detta tar jag också på mig ansvaret att lyssna till era kroppssignaler, så som jag förväntas klara av att göra i andra sociala situationer. Om ni blir stilla och passiva, vänder er bort, tvekar eller ger någon annan signal som tyder på att ni kanske inte vill så tar jag på mig ansvaret att stanna upp, vänta och se om ni tar egna initiativ, och om det är otydligt att fråga ”Hur är det? Vill du inte?” Jag tar på mig att inte ta er villighet för given. Det är enkelt, men å så viktigt.
Lagen ger oss orimliga rättigheter till andra människors kroppar. Men tillsammans kan vi ändra på detta. För varje person som avsäger sig rätten till andras kroppar så får vi i allt större utsträckning rätten till vår egen tillbaka. På så vis kan vi göra motstånd mot den nuvarande rättsordningen och visa för långsamma makthavare att lagen är förlegad och måste ändras, NU. Avsäg er rätten till andras kroppar med oss! Tillsammans kan vi få makthavarna att FATTA.”
– Text skriven av Katarina Galic, FATTA-aktivist

Talet följs upp med att en rad politiker, personer från civilsamhället, artister och komiker avsäger sig nedanstående rättigheter. Samtliga texter är baserade på verkliga domar. Avsäg dig dessa orättfärdigade rättigheter DU med, välj en och tagga #jagavsägermig

Avsägningsed
”Jag avsäger mig rätten till andras kroppar. I och med detta tar jag också på mig ansvaret att lyssna till deras kroppssignaler. Om de blir stilla och passiva, vänder sig bort, tvekar eller ger någon annan signal som tyder på att de kanske inte vill så tar jag på mig ansvaret att stanna upp, vänta och se om de tar egna initiativ, och om det är otydligt att fråga ”Hur är det? Vill du inte?” Jag tar på mig att inte ta deras villighet för given.”
Jag avsäger mig rätten att ha sex med någon som sover för att jag vid ett tidigare tillfälle fått tillåtelse att smeka personen när hen sov
Jag avsäger mig rätten att uppmana någon till oralsex, skjuta hen med soft air gun för att sen hävda att jag inte förstod att det upplevdes som tvång
Jag avsäger mig rätten att ha sex med någon som halvsover och mår dåligt på grund av droger
Jag avsäger mig rätten att ha sex med någon som sover för att sen hävda att hen var vaken
Jag avsäger mig rätten att utsatta någon för våldsamt sex utan att vi tydligt gjort upp om att vi ska ha BDSM-sex innan
Jag avsäger mig rätten att ha sex med någon som är döv och stum och skrivit att hen inte vill ha sex
Jag avsäger mig rätten att ha sex med någon som säger att hen inte vill
 Jag avsäger mig rätten att ha sex med någon som säger nej och gör motstånd men sen ger upp
 Jag avsäger mig rätten att ha sex med någon trots att jag inte vet om hen vill ha sex med mig eller inte
Jag avsäger mig rätten att ha sex med någon som är så full att hen knappt kan gå
Jag avsäger mig rätten att ha sex med någon trots att jag inte vet om hen vill ha sex med mig eller inte
Jag avsäger mig rätten att med hot om våld tvinga någon till sex för att sen skylla på att hens uttrycksformer är svårtolkade då hen har Asperger syndrom

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om Fattas integritetspolicy