Fattas nya ordförande tar plats

På Fattas årsmöte valdes Olivia Björklund Dahlgren till att ta över som ordförande. Olivia är blivande jurist och har varit aktiv i Fatta sedan två år tillbaka.
– Vi är på väg in i en ny tid, säger Olivia.

Från att ha följt Fattas arbete på distans, kom jag med som aktivist för drygt två år sedan. Som juriststuderande var det fantastiskt att få kastas in i ett kraftfullt opinionsarbete för en ny sexualbrottslagstiftning. Att genom politik, kultur och juridik nå ut och skapa förändring.

Fatta är en helt otrolig organisation. En bred kraft av ideella aktivister som dagligen arbetar för att sprida kampen. Utifrån en lång tids frustration har vi alla gått samman och skapat verklig förändring. Efter ett intensivt år som först aktivist och sen ett år i Fattas styrelse har jag nu fått förtroendet att leda denna organisation framåt.

Vi är på väg in i en ny tid. En tid då samtyckeslagen snart har funnits i ett år. De första domarna har börjat komma och vi väntar spänt på första domen från Högsta domstolen. Vi kommer fortsätta bevaka hur lagen tillämpas så att den får dess tänkta effekt. Så att den ger skydd åt vår sexuella självbestämmanderätt och sexuella integritet.

Men att vi har en lag på plats betyder inte att vi är i mål. Snarare tvärtom. Nu har vi för första gången rätt förutsättningar för att påbörja det riktiga arbetet mot en samtyckeskultur och ett samhälle fritt från sexuellt våld.

I år är vårt fokus just det – att fortsätta sprida samtycke i fler rum, bland annat på arbetsplatser. Vi arbetar även tillsammans med andra organisationer i projekt för samtycke i skolan och med samtycke i publika sammanhang.

Fatta har funnits i fem år och det är nu dags att ta det vidare till nästa nivå. Om fem år ska vi ha ett välfungerande rättsväsende som ser sexualbrott för det grova brott det är. Vi ska sedan lång tid tillbaka ha en obligatorisk, normkritisk sex- och samtyckesundervisning i alla skolor i Sverige. Vi ska ha krossat fördomarna om typiska offer och förövare. Samhället ska genomsyras av insikten att samtycke är grunden i alla mellanmänskliga relationer. Vi ska ha spridit samtyckeskultur i alla rum och sexuellt våld ska aldrig mer accepteras eller nonchaleras.

Jag är otroligt stolt över att få vara en del av denna rörelse. Låt oss göra 2019 till ett år av samtycke. Låt oss tillsammans fortsätta kampen tills ALLA har fattat.

/Olivia Björklund Dahlgren

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om Fattas integritetspolicy