FATTA söker gästbloggare

75 procent av alla transpersoner har utsatts för sexuellt våld. Personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning blir ofta misstänkliggjorda när de berättar om erfarenheter av sexuellt våld. Det saknas kunskap om sexuellt våld i samkönade relationer, och talas nästan uteslutande om mäns våld mot kvinnor. Personer med missbruk är överrepresenterade i statistiken över sexuellt våld och är idag näst intill rättslösa. Exemplen på grupper som i dagens debatt osynliggörs är många. Så får det inte vara!
Personer ur ovanstående grupper kommer sällan till tals när vi talar om sexuellt våld, vilket resulterar i okunskap och en oförmåga att bemöta brottsoffer inom vård och rättsväsende. FATTA vill vara en plattform för alla. Vi kommer därför de närmaste veckorna låta personer med särskild kunskap om dessa grupper gästblogga på vår hemsida. De grupper vi vill synliggöra är personer med funktionsnedsättning, asylsökande, nyanlända flyktingar, personer med missbruk, heterosexuella cismän, personer i samkönade relationer och transpersoner. Om vi glömt någon grupp får ni gärna påpeka det och tipsa oss om personer utanför normen.
Har du kunskap om dessa grupper? Tillhör någon av grupperna och känner att du har något att tillföra debatten? Eller känner du någon vars röst behövs? Välkommen att höra av dig till oss på info@fatta.nu med tankar, ideér eller färdiga texter. Vi kan inte lova att allt publiceras men läser igenom och svarar alla.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om Fattas integritetspolicy