Fatta lanserar metoder för ökad kunskap om samtycke

Med samtyckeslagen har Fatta fått igenom en av våra viktigaste frågor, men det är bara början. I november lanseras vårt metodmaterial som ska få fler att diskutera hur vi tillsammans kan nå det slutgiltiga målet – en samtyckeskultur.
Sedan Fatta grundades har kampen för en förändrad sexualbrottslagstiftning varit central. Att det är uppnått är stort, men ett lika stort arbete kvarstår. Nu ska en samtyckeskultur skapas i praktiken.
För att en sån kultur ska bli verklighet behöver vi få upp ögonen för hur synen på samtycke påverkas av samhället i stort. Till exempel hur sättet vi till vardags uppmuntras att ”slå oss fram” och kämpa för att få det vi vill ha kan styra hur vi väljer att agera i sexuella möten. Eller hur maktförhållanden på jobbet och i relationer påverkar vems vilja som kommer till uttryck och vem som i sin tur får anpassa sig efter den.
– För att förändra kulturen och det sexuella våldet behöver vi se de strukturer och normer som ligger bakom. Vi behöver också vara beredda att granska oss själva för att kunna vara en del av förändringen, säger Mario Runesson som tillsammans med Katarina Galic har lett projektet Fatta Samtycke.
Treårigt projekt i mål
Fatta Samtycke startades år 2016, i samarbete med Studiefrämjandet, med syfte att undersöka vad en samtyckeskultur innebär och ta fram metoder för hur vi skapar en sådan. Nu håller materialet på att sammanställas, och i november sker lanseringen.
– Alla som är intresserade av att reflektera över sitt och andras beteende och som vill jobba för en samtyckeskultur kan använda metoderna. Det kan vara skolor, arbetsplatser, föreningar eller kompisar. Det behövs ingen lärare eller ledare, säger Mario.
Materialet kommer göras tillgängligt på en digital plattform och består av workshops med övningar på teman som makt och normer, hur vi kommunicerar med varandra och hur vi som individer kan göra skillnad. För den som vill kommer det vara möjligt att gå en studiecirkel på tio träffar, eller att själv välja ut de övningar som känns mest spännande.  
Metoderna ute på turné
Under året har metoderna testats av sex samtyckesgrupper som bildats i flera städer som en del av projektet. Bland annat har grupperna genomfört en workshopturné, och enligt de lokala gruppledarna har deltagarnas reaktioner varit mycket positiva.
– Det finns verkligen ett sug efter att få diskutera det här ämnet, och det är många som har frågor. Vi har redan fått ett tjugotal förfrågningar efter fler workshops, säger Karin Evertsdotter Andersson som är gruppledare i Åre.
Enligt både Karin och Mario har ett ökat intresse märkts av under året. Efter metoo och samtyckeslagen är det fler som frågar sig hur vi ska gå vidare, och som vill få verktyg att jobba med för att själva kunna göra skillnad. Metodmaterialet är just ett sådant verktyg och en av flera satsningar på samtyckeskultur som Fatta kommer fortsätta driva framöver.
Den 24:e november firar vi lanseringen av metodmaterialet på Kulturhuset Stadsteatern i Skärholmen!

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om Fattas integritetspolicy