FATTA kommenterar statistikmiss

Den senaste tiden har diskussioner förts på Twitter om den statistiska illustrationen som FATTA tidigare publicerat. Vi har därigenom blivit uppmärksammade på att statistiken i illustrationen varit felaktig. Det har aldrig varit vår mening att sprida en felaktig bild och vi ber om ursäkt för detta. Med detta inlägg vill vi förklara vad som gått fel i vår avläsning av BRÅ:s statistik och hoppas därefter att fokus framöver kan ligga på att komma tillrätta med de verkliga problemen gällande våldtäkt och sexuella övergrepp.

Illustrationen är en förenkling och syftar till att synliggöra mörkertalet. Vi har aldrig låtit påskina att den är vetenskaplig, att det till exempel skulle ske exakt 700 våldtäkter varje vecka. Illustrationen förutsätter en förståelse för att verkligheten är mer komplex, ingen – inte ens BRÅ kan veta exakt antal våldtäkter som sker varje vecka. Siffran 700 i veckan representerar ett genomsnitt baserat på BRÅ:s uppskattning att det sker 36 000 våldtäkter om året. Inte heller de andra siffrorna är exakta; statistiken varierar från år till år och en anmälan om våldtäkt kan statistikföras ett år medan domen statistikförs ett annat år. Av denna anledning är illustrationen endast en förenklad bild av verkligheten. Däremot har ett par faktafel gjorts i vår uträkning som är tillräckligt allvarliga för att vi ska dra tillbaka illustrationen.

Felet i illustrationen kan sammanfattas i två punkter:
1. En miss i avläsningen av statistiken från BRÅ.
2. En problematik som uppstår när man gör en förenkling.
* Läs mer längst ner i inlägget för ytterligare information angående detta.  

Vi beklagar de statistiska fel vi gjort i illustrationen. Vi vill dock uppmana till att inte låta detta dra fokus från huvudfrågan. De uppskattningsvis 700 våldtäkterna som sker varje vecka är för många. Vi i FATTA vill alltid att sakfrågan ska vara i fokus; dvs att få bukt med det sexuella våldet och de normer som skapar det. Vi är glada för det engagemang som väcks i diskussioner kring detta men önskar att det i framtiden kommer att handla om att stötta varandra i arbetet mot sexuellt våld. Vi motsätter oss drev mot privatpersoner, eller rörelser som vår egen, som engagerar sig mot sexuellt våld. Vi vill dock poängtera att vi är tacksamma för all konstruktiv kritik och hjälp vi kan få. All expertis och kunskap efterfrågas och välkomnas. Det är det som är det fina med FATTA – vi är en bred rörelse som utgörs av alla som vill bidra till arbetet.

Följande personer har gjort ett medskicka till detta inlägg angående de senaste dagarnas diskussioner:

– FATTA gör ett väldigt viktigt arbete med att visa hur enormt utbrett det sexuella våldet är i vårt samhälle, och hur extremt få av alla övergrepp som får rättsliga konsekvenser. Att de flesta åtal (liksom för alla brott) leder till fällande dom beror så klart på att åklagarna lägger ned de ärenden där de givet lagstiftning och beviskrav/praxis inte tror sig kunna nå framgång. För dem som har orkat anmäla innebär även ett nedlagt ärende att man inte får någon upprättelse. Just det faktum att sannolikheten att en anmäld våldtäkt i slutändan leder till en fällande dom är så låg är troligtvis en av de saker som gör att mörkertalet är så stort. Det och den förskräckliga stigmatiseringen av offren. När FATTA lyfter fram offrens perspektiv så tror jag att det leder till att fler vågar anmäla, och i förlängningen även till en bättre fungerande rättsprocess, säger Martin Marmgren, polis.

– Det är sorgligt att se de här männens förlöjligande och förminskande av unga kvinnors engagemang. Det är ett motstånd mot att synliggöra kvinnor och tjejers erfarenheter av sexuellt våld vi känner väl igen. Vi önskar att de istället kunde lägga sin energi på att förbättra situationen i rättsväsendet. Att andelen åtal och fällande domar när det gäller sexualbrott är skrämmande låg råder det inget tvivel om, säger Olga Persson, förbundssekreterare på Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR.

– Vad gäller BRÅ:s statistik så är den oanvändbar för att få fram relationer mellan tex anmälda och dömda, den statistiken är upplagd på annat sätt (t.ex. anmälda brott ett år, dömda personer nästa år). Därför har forskare vid juridiska institutionen vid Stockholms Universitet gjort egna undersökningar sedan 20 år, där vi följer samma ärenden från anmälan till lagföring, då blir det rätt proportioner. Den senaste rapporten kom förra året; ”Övergrepp mot kvinnor och barn”, säger  Eva Diesen, Brottsofferforskare.

Det är tillsammans vi är starka. Kampen fortsätter!

* Förtydligande information om uträkningen av statistiken:
1. Det första felet beror på en felläsning. I BRÅ:s sammanställning presenteras två brottsrubriceringar, våldtäkt och våldtäkt mot barn, i en sammanslagen siffra gällande anmälningar och åtal, men separat gällande antal dömda. I tron att våldtäkt mot barn genomgående presenterades separat fick vi fram en felaktig siffra. Dessutom var det problematiskt att sammanställa statistik mot vuxna och barn eftersom dessa döms på olika grunder. Vidare lagförs i statistiken huvudbrottet åtalad står anklagad för, och med huvudbrott menas i regel det som har högst straffskala. Blir man dömd för både mord och våldtäkt kommer huvudbrottet i statistiken redovisa domen för mord men ej för våldtäkt. För att kunna redovisa alla domar av våldtäkter måste man inkludera statistikunderlaget för alla domslut och inte bara för huvudbrott, vilket vi missade.

2. Det andra problemet är att vi redovisade en förenkling och det borde vi varit mycket tydligare med. Exempelvis borde vi förtydligat att en figur i vår illustration inte är detsamma som en faktisk person, utan illustrerar en antagen våldtäkt, en anmälan och ett väckt åtal (mot en eller flera förövare) och en dom mot en person (för en eller flera våldtäkter) under år 2012. När det gäller sammanställningen av statistik över åtal och dömda personer så kan vidare en och samma person stå anklagad för flera brott, men dömas för dessa i en och samma dom. Omvänt blir det vid fall av gruppvåldtäkter, då detta registreras som en anmälan trots att det handlar om flera övergrepp med flera förövare inblandade men varje dom redovisas separat. Vi borde även ha hänvisat till att siffrorna som finns med i bilden inte står i direkt relation till varandra utan visar upp just hur många antagna våldtäkter/anmälningar/åtal/dömda som finns i statistiken från år 2012. När BRÅ för statistik så är det över ett kalenderår. Detta innebär att om du råkar ut för ett brott i december år 2011 men anmäler detta i januari år 2012 kommer denna anmälning komma med i 2012 års statistik. Detsamma gäller åtal. De åtal som väcktes under år 2012 är alltså inte nödvändigtvis sammankopplade med de anmälningar av våldtäkt som gjordes år 2012 utan kan vara åtal som har väckts från en anmälan år 2011.  Slutligen är siffran för antal våldtäkter som sker varje år en uppskattning från BRÅ, baserad på en enkätundersökning med 13 000 individer.

NY ILLUSTRATION:
fatta_valdtakter

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om Fattas integritetspolicy