Fatta Jobbet

Vill du förebygga sexuella trakasserier på ett lekfullt sätt som stärker gemenskapen i arbetslaget? Under hösten 2019 erbjuder Fatta gratis utbildningar om samtyckeskultur för arbetsplatser i offentlig sektor.

Är du chef eller anställd på en förskola, vårdcentral, parkförvaltning, arbetsförmedling eller liknande? Kolla in våra utbildningspaket nedan och anmäl intresse här. De kostnadsfria utbildningarna är begränsade, så passa på!

#Metoo-uppropen visade att sexuella övergrepp och -trakasserier är vanligt på  arbetsplatser. Efterspelet har visat att kunskap och verktyg för förändring ofta saknas. Fatta är den organisation i Sverige som specialiserat sig på samtycke. Med vår nya satsning Fatta jobbet vill vi bygga arbetsplatskulturer som präglas av ömsesidighet och lyhördhet. Där vi lyssnar efter ett ja och försäkrar oss om att vi tolkat rätt för att förebygga övertramp av personliga gränser. Där vi bemöter övertramp på ett konstruktivt sätt. Där chefer och ledning går i bräschen för förändringen. Då kan vi få tryggare arbetsplatser där vi alla mår bra och når vår fulla potential.

Under tre år har vi utforskat hur vi kan öva oss på samtycke i vardagen. Nu har vi med stöd av experter inom organisationsutveckling, psykologi och ickevåldskommunikation satt ihop utbildningspaket speciellt anpassade för arbetsplatser. Resultatet är tre upplägg anpassade efter olika förutsättningar: samtyckesworkshop, konferens eller utbildning med personlig handledning.  

Samtyckesworkshop – interaktiv och inspirerande föreläsning

Detta erbjudande passar er som vill ha en första inblick i vad en samtyckeskultur är och hur arbetsplatsen kan vara en plats att bygga den på. Under en två timmars workshop får ni grundkunskaper om sexuella trakasserier och dess motsats i samtycke och samtyckeskultur. Vi lämnar kvar tryckmaterial som inspiration för fortsatt arbete.

Samtyckeskonferens – fördjupade kunskaper och planering för fortsatt arbete

Detta erbjudande passar er som vill ha fördjupade kunskaper om samtycke och vill börja arbeta för en samtyckeskultur på arbetsplatsen. Under en heldagskonferens får ni kunskaper och reflekterar och diskuterar tillsammans för att gemensamt ta fram en plan för ert arbete framåt. Under hösten kan ni ta stöd i ert arbete av vår Fatta jobbet-guide. Ni har även tillgång till ett nätverk av andra arbetsplatser som arbetar för samtycke, liksom handledning över mail under hela hösten.

Samtyckesutbildning – praktisera samtycke över tid med strategier anpassade efter era behov

Detta erbjudande passar er som vill göra en ordentlig satsning på samtycke på er arbetsplats. Detta är vårt mest exklusiva erbjudande och antalet platser är begränsat till tio. Under en inledande heldagsutbildning får ni fördjupade kunskaper, reflektera och diskutera tillsammans, starta upp en lokal samtyckesgrupp, tillsätta en samtyckesrepresentant och tillsammans med oss ta fram en plan för ert arbete framåt. Under hösten får ni tre personliga handledningsmöten över videosamtal, liksom löpande handledning över mail. Tillsammans tar vi under hösten fram en samtyckesplan för att säkerställa att samtyckeskulturen får fäste. Ni har även tillgång till ett nätverk av andra arbetsplatser som arbetar med samma satsning.

Var med och bygg bort tystnadskulturen. Tillsammans bygger vi en samtyckeskultur!

Vad förväntas av oss som arbetsplats?

Först och främst tid avsatt för samtyckesarbetet, öppenhet inför att ta in ett nytt perspektiv på arbetsplatskultur och vilja och engagemang till förändring. Vi tror att det är viktigt att förändringsarbetet är förankrat i ledningen på arbetsplatsen, varför det är viktigt att ledningen är beredd på självrannsakan. Detta arbete handlar inte om att förändra andra, det börjar med mig och dig! Den ekonomiska investering ni behöver göra är att betala resekostnader och vid behov boende för utbildaren vid uppstarten. Om ni inte har möjlighet till detta, kan ni ansöka om en av våra få platser för resor till ekonomiskt utsatta områden och arbetsplatser. Ansök om en sådan plats i formuläret.

Det låter ju toppen! Hur kan det vara gratis?

Vi har fått stöd av Jämställdhetsmyndigheten för att utarbeta ett koncept anpassat för arbetsplatser, där vi under testperioden kan erbjuda gratis utbildningar. Er roll blir att vara med och testa och utvärdera konceptet. Vill din arbetsplats vara en föregångare i arbetet för en samtyckeskultur? Haka på nu!

Vi hoppas att det här låter intressant! Här kan ni fylla i en intresseanmälan. Vi väljer ut arbetsplatser löpande och sätter ihop en utbildningsturné.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om Fattas integritetspolicy