FATTA Årsmöte 2017!


Söndagen den 12 februari
Per Albin-rummet (våning 1), ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm (Närmaste t-bana Rådmansgatan)
Öppen föreläsning kl. 12, Årsmöte kl. 13-15
Anmälan: För att anmäla dig till årsmötet, maila info@fatta.nu senast 10:e februari. OBS! Endast medlemmar.
Hej!
Du är välkommen på årsmöte för föreningen FATTA. Handlingar inför årsmötet finns på den här länken från den 2 februari.
Sedan 2016 är det möjligt att bli medlem i FATTA. Vi är nu över 1000 medlemmar som valt att engagera oss mot sexuellt våld och för samtycke i praktik och lagstiftning. Medlemmarna väljer FATTA:s styrelse och kan rösta på årsmötet där föreningen tar beslut i viktiga frågor. Du är med och ser till att kampen för ett samhälle fritt från sexuellt våld går framåt.
2017 blir ett avgörande år för FATTA-rörelsen. Vi är glada att du är med oss!
Vi drar igång med en föreläsning av Ida Östensson kl 12 (som är öppen för allmänheten) och sedan fortsätter vi med årsmöte för oss medlemmar kl 13.
Styrelsens förslag till dagordning

 1. Godkännande av kallelse
 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 3. Val av justeringspersoner, tillika rösträknare
 4. Fastställande av dagordning
 5. Fastställande av röstlängd
 6. Årsmötets behöriga utlysande
 7. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
 8. Revisionsberättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
 10. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
  a) Verksamhetsplan
  b) Tre- till femårsplan
  c) (Vilande) Proposition om stadgeändringar
  (Propositionen antogs redan på det extra årsmötet i september, men behöver röstas om även på det ordinarie årsmötet.)
 11. Val av ordförande
 12. Val av kassör
 13. Val av övriga ledamöter
 14. Val av suppleanter
 15. Val av minst en myndig revisor
 16. Val av valberedning
 17. Fastställande av medlemsavgift
 18. Övriga ärenden
 19. Mötet avslutas

Föreningens gällande stadgar kan läsas på den här länken.
Föreläsningen arrangeras i samarbete med ABF.
ABF_fb

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om Fattas integritetspolicy