EXTRA ÅRSMÖTE

Den 11:e september har föreningen FATTA ett extra årsmöte för våra medlemmar, med anledning av fyllnadsval till styrelsen samt styrelsens förslag på förändrade stadgar. Kallelse och handlingar har gått ut via mail. Är du medlem men saknar kallelse? Maila medlem@fatta.nu så ordnar vi det.

Sedan 2016 är det möjligt att bli medlem i FATTA. Medlemskapet är för alla oavsett kön eller könsidentitet som vill engagera sig mot sexuellt våld och för samtycke i praktik och lagstiftning. Som medlem gör du organisationen starkare och kan vara med och påverka. Medlemmarna väljer FATTA:s styrelse och kan rösta på årsmötet där föreningen tar beslut i viktiga frågor.
Sedan FATTA startade 2013 har vi arrangerat klubbar och demonstrationer, skrivit debattartiklar, haft möten med politiker, genomfört kampanjer och mycket mer. Som medlem är du med och gör allt detta möjligt och ser till att kampen för ett samhälle fritt från sexuellt våld går framåt.
2016 är ett år där stora utmaningar och viktiga händelser väntar. Inte minst inväntar vi med spänning det betänkande som sexualbrottskommittén kommer att presentera senare i höst. Inte nog med det, som en kickstart på hösten rekryterar vi nya aktivister som outtröttligt driver rörelsen framåt. Med kultur och politik fortsätter vi att verka hela vägen från rättsväsendet och maktens korridorer till civilsamhället och skolor!
Anna Thomasson, ordförande FATTA

Förslag till dagordning

§ 1. Mötets öppnande

§ 2. Godkännande av mötets behöriga utlysande

§ 3. Val av mötesordförande och mötessekreterare

§ 4. Upprättande och godkännande av röstlängd

§ 5. Val av en eller två justeringspersoner

§ 6. Godkännande av dagordningen

§ 7. Presentation av valberedningen

§ 8. Valberedningens förslag för fyllnadsval för ordinarie ledamot i styrelsen

§ 9. Beslut om fyllnadsval av ordinarie ledamot i styrelsen

§ 10. Proposition: Stadgeändringar för ett växande FATTA: Styrelsen redovisar sitt förslag

§ 11. Beslut om nya stadgar

§ 12. Mötet avslutas

Föreningens gällande stadgar kan läsas på den här länken.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om Fattas integritetspolicy