ETT POPULISTISKT SLAG I LUFTEN HANNE KJÖLLER

SKR, FATTA och Madeleine Leijonhufvud svarar på Hanne Kjöllers ledare i DN 

Det finns ingen organisation eller enskild sakkunnig som driver kravet på samtyckesreglering i sexualbrottslagstiftningen som har den förenklade bild Kjöller presenterar. Ingen hävdar att samtyckesreglering är en universallösning eller att förändringen i sig skulle vara avgörande i flertalet fall för en fällande eller friande våldtäktsdom.

Samtyckesreglering är en del i ett helt åtgärdspaket som behövs för att motverka sexuellt våld, öka rättstryggheten för kvinnor och unga tjejer och minska straffriheten för män som begår sexuella övergrepp. Som enskild åtgärd har den framför allt en långsiktig normerande verkan, i rättsväsendet och i hela samhället.

Kjöller är orolig att en förändring skulle innebära ett ökat fokus på brottsoffrets beteende. Vi som har fört upp samtyckesreglering på den politiska dagordningen idag gör det med brottsoffrens bästa framför ögonen. Det är märkligt att Kjöller inte har tillit till vår långa erfarenhet av att möta personer som har utsatts för sexuella övergrepp och våldtäkt och varit i en rättsprocess. Till att börja med ligger fokus redan idag på offrets beteende, så i det avseendet kan det inte bli mycket värre, istället kan en samtyckesreglering öppna upp för fler frågor om gärningsmannens beteende. I vårt påverkansarbete för en moderniserad sexualbrottslagstiftning utgår vi från erfarenheterna från Storbritannien som visar att fokus måste ligga på att få samtycke, inte att ge. Vidare är det lagtexten i kombination med okunskap och fördomar i rättsväsendet som är problemet, och därför behövs helhetslösningar.

Med den utbildningsinsats av rättsväsendet som skulle följa bör en samtyckesreglering på sikt också leda till mer objektiva och verklighetsförankrade domar. Men samtyckesreglering behöver kompletteras, bland annat med ett oaktsamhetsbrott och de övriga åtta punkter som SKR presenterade på DN Debatt för precis ett år sedan: http://www.dn.se/debatt/nio-punkter-for-att-stoppa-de-sexuella-overgreppen/

Zandra Kanakaris, ordförande, Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR
Olga Persson, förbundssekreterare, Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR
Anna Thomasson, projektledare Fatta 
Madeleine Leijonhufvud, professor emerita i straffrätt

 
10698450_10152764637695856_6011526192425101005_n
Från vänster: Zandra Kanakaris och Olga Persson
Skärmavbild 2014-08-28 kl. 19.41.43        madeleine-leijonhufvud-166
Anna Thomasson                  Madeleine Leijonhufvud
 

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om Fattas integritetspolicy