Dags att #FattaJobbet!

Med #metoo och #brinnförjosefin fortfarande färskt i minnet tar sig Fatta an att sprida ideal om ömsesidighet på arbetsplatser. Hösten 2019 erbjuds kostnadsfria utbildningar för offentlig sektor. Målet: Att ingen medarbetare ska behöva skriva #metoo igen.
#Metoo-uppropen synliggjorde att i stort sett inga miljöer är fria från sexuella övergrepp och trakasserier. Fatta, som varit drivande i kampen för den nya sexualbrottslagstiftningen, tar nu ett steg för att förändra strukturer där många spenderar en stor del av sin tid, nämligen arbetsplatsen. Genom utbildningar erbjuder Fatta nu arbetsgivare inom offentlig sektor verktyg för att förändra strukturer inom organisationen. Syftet är att bygga arbetsplatskulturer som präglas av ömsesidighet och lyhördhet. Utbildningarna ska bidra med kunskap om och rutiner för när sexuella trakasserier eller övergrepp sker. Men det är bara en del av arbetet.
– Vi måste bygga arbetsplatskulturer som i grunden förebygger att sexuella trakasserier sker. Det är där samtyckeskulturen kommer in. Vi behöver öva oss på att lyssna efter ett ja i alla vardagens små möten med kollegor och anställda, säger Katarina Galic´, projektledare för Fatta Jobbet.
Att bygga en kultur av ömsesidighet i en miljö som ofta präglas av hierarkier kan tyckas utmanande, men projektledarna trycker på vikten av ett ansvarsfullt ledarskap. Och modet att granska sig själv.
– För att bygga bort tystnadskulturen måste vi granska vilka hierarkier som finns på arbetsplatsen. Och anlägga strukturer och en kultur som ger trygghet för människor i botten av hierarkin att uttrycka sina behov och åsikter innan övergrepp ens har haft en chans att ske. För det behövs ledare som vågar rannsaka sig själva och sin roll; med makt kommer ansvar, säger Mario Runesson, projektledare för satsningen.
Att utbilda och skapa förändring direkt på arbetsplatser är projektets huvudfokus. Men föreningen har även siktet inställt på strukturell förändring, genom samtal med viktiga aktörer inom arbetsmarknadspolitiken.
– Vi kommer att bjuda in politiker, arbetsgivarförbund och fackförbund till samtal. De behöver ta ansvar och skapa regelverk som ger trygghet och frihet från våld för alla Sveriges medarbetare, säger Katarina Galic´.
För arbetsplatser som är intresserade av utbildningarna är anmälan nu öppen. Och antalet utbildningar är begränsat. Trots att orsaken till att utbildningssatsningen behövs är dyster, tror projektledarna att det kommer att bli en rolig höst.
– Vi har arbetat med att utforska och skapa samtyckeskultur i flera år nu och har märkt att folk tycker att det är kul och ger dem hopp! Och vi har sett att det skapas en otroligt fin energi och sammanhållning av att arbeta med ömsesidighet, säger Mario Runesson.
 
Anmälan görs i formuläret på www.fatta.nu/projektet-fatta-jobbet.
Om satsningen: Fatta Jobbet är ett projekt inom föreningen Fatta som sprider samtyckeskultur på arbetsplatser, i syfte att förebygga sexuella trakasserier och sexuellt våld. Utgångspunkten är att om samtycke ska fungera i sexuella situationer, behöver en grund av samtycke finnas i alla möten mellan människor. Fatta är en ideell förening som kämpar mot sexuellt våld och för samtycke i praktik och lagstiftning. Projektet finansieras av Jämställdhetsmyndigheten. Mer info om utbildningarna och anmälningsformulär finns på www.fatta.nu/projektet-fatta-jobbet.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om Fattas integritetspolicy