Brottsförebyggande Rådet statistik våldtäkt 2012

Tillägg 2014.04.17:

Vi har blivit uppmärksammade på att en del av de siffror som vi använt oss utav i den grafisk bilden nedan inte stämmer. Vi har tagit detta till oss och kommer naturligtvis återkomma i denna viktiga fråga.
Vi har självklart inte gjort detta avsiktligt. Samtliga siffror som vi presenterat finns att hitta via länkar så att en själv kan gå in och fördjupa sig mer.
Vi vill även poängtera att vi är öppna för konstruktiv kritik och ser det som positivt att folk vill engagera sig i FATTA som rörelse och i kampen mot sexuellt våld. Vi önskar dock att tonen i dessa diskussioner kan hållas på en bra och givande nivå.
Bilden av hur rättssystemet inte fungerar gällande hanteringen av sexualbrott kvarstår, att det sett till antalet begångna våldtäkter är oacceptabelt få anmälningar som leder till åtal och slutligen fällande dom. Detta bekräftas även av justitieutskottets förslag om en ny utredning av sexualbrottslagstiftningen som presenterades i början av året. Där skriver de bland annat följande i sitt pressmeddelande: ”Därför bör regeringen tillsätta en parlamentarisk kommitté som ska granska varför så få våldtäktsanmälningar leder till åtal och fällande dom.”
Som BRÅ och många andra går vi på påskledigt nu, men kommer självklart följa upp just relationen mellan anmälningar och domar mer nästa vecka och återkomma i denna viktiga fråga. FATTA vill inkludera så många som möjligt i sitt arbete och välkomnar allas tankar och åsikter på info@fatta.nu. Tillsammans för vi kampen mot sexuellt våld och för samtycke! Glad påsk!
 
1549495_639904259417367_2636469979794590623_n
Källor:
http://bra.se/download/18.35c681d4143337cb6b29e9/1395068368052/2013_1_NTU_2013.pdf, sid 49
http://www.bra.se/webdav/files/statistik/pdf/Sammanfattning_uppklarade_2012.pdf – sid 11
http://www.bra.se/webdav/files/statistik/pdf/Sammanfattning_uppklarade_2012.pdf – sid 11
Mer information – http://www.bra.se/bra/statistik/170/2012/170La-2012.html – Tabell 170, rad 149
http://www.bra.se/webdav/files/statistik/pdf/Sammanfattning_lagforda_2012.pdf – sid 11
http://www.bra.se/bra/statistik/420/2012/420La-2012.html, Tabell 420, rad 58, 59, 64, 65
http://www.riksdagen.se/sv/Start/Press-startsida/pressmeddelanden/201314/Justitieutskottet-vill-att-valdtaktslagstiftningen-ses-over/

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om Fattas integritetspolicy