Berättelser som nått oss genom #metoo

Vi har via den fantastiska #metoo-kampanjen, fått information om att personer som på något sätt har haft samröre med Fatta/Fatta Man utsatt andra för handlingar utan samtycke. Dessa handlingar tar vi givetvis starkt avstånd från. Fatta Man är ett avslutat projekt som engagerade många män som förebilder och röster om manlighet, samtycke och övergrepp. Liknande information kom till vår kännedom under projektets gång, och dessa personer uteslöts från satsningen direkt.
Vi som arbetar med jämställdhet, maskulinitet och sexuellt våld måste vända blicken inåt och ytterligare prioritera upp det arbete som sker internt, med våra samarbetspartners och vilka vi lyfter i olika sammanhang. Något som vi också är fast beslutna om att göra. Vi kommer lägga in en högre växel framöver i vårt arbete med att förebygga våld, möjliggöra ansvar och skapa trygga rum. Vi strävar alltid efter att samtycke, respekt och frihet från våld ska genomsyra hela våra verksamheter och alla som jobbar med oss. Här tar vi gärna emot tips och metoder. Vi söker även samarbeten med verksamheter som ligger i framkant i detta arbete att lära oss av, kontakta oss gärna.

I de fall vi fått in konkret information om övergrepp, trakasserier eller andra ickesamtyckta handlingar vidtar vi konkreta åtgärder. I de fall vi inte fått några namn kan vi bara jobba med frågan övergripande. Om du blivit utsatt eller ofredad av någon som i nuläget är aktiv i våra organisationer lyssnar vi såklart på din berättelse och vidtar åtgärder.
/Fd. ägarorganisationerna, Fatta Man

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om Fattas integritetspolicy