Styrelse

 

Fattas styrelse är uppdelad i 4 utskott: aktivistutskottet, påverkansutskottet, organisationsutskottet och verkställande utskottet. Styrelsen består under verksamhetsår 2018 av följande ledamöter:

Ordförande           –    Elin Sundin
Vice ordförande  –    Olivia Björklund Dahlgren
Kassör                     –    tillsätts inom kort
Ledamot                –    Elsa Levinson
Ledamot                –    Ulrika Sedell (ej på fotot)
Ledamot                –    Mimmi Sköldberg
Ledamot                –    Tony Halldin Hultkvist
Ledamot                –    Farid Zareie (ej på fotot)
Ledamot                –    Solange Olame Bayibsa
Ledamot                –    Erik Olsson
Ledamot                –    Linnéa Håkansson
Ledamot                –    Elin Vestberg
Suppleant             –    Thordis Elva (ej på fotot)

För kontakt med styrelsen – info@fatta.nu
Frågor till ordförande, Elin Sundin:
mail ordforande@fatta.nu

 

Om utskotten

Verkställande utskottet
Ansvarar för den dagliga verksamheten, våra projekt och anställda. De planerar styrelsens arbete på kort och lång sikt samt sköter administration, ekonomi, bokföring, arbetsgivaransvar och lokalansvar.

Påverkansutskottet
Arbetar strategiskt och utåtriktat med Fattas frågor i praktik och lagstiftning. De ansvar för att ta fram underlag för strategiska politiska och juridiska beslut.

Aktivistutskottet
Ansvarar för den dagliga driften och den strategiska översikten av aktiviströrelsen. De stöttar aktivisterna i deras arbete och utgör en länk mellan styrelsen och aktivisterna.

Organisationsutskottet
Arbetar med organisationsutveckling, de interna kommunikationsvägarna, samt utvecklingen av Fatta som en modern folkrörelse. De arbetar aktivt för breddning och inkludering samt att ha en översikt i vilka sammanhang Fatta syns och når ut i. De ska även tänka strategiskt kring medlemsorganisationen samt ha en långsiktigt plan för kring ekonomin.