Styrelse

Fattas styrelse är uppdelad i 4 utskott: aktivistutskottet, påverkansutskottet, organisationsutskottet och verkställande utskottet. Styrelsen består under verksamhetsår 2017 av följande ledamöter:

Ordförande           –    Elin Sundin
Vice ordförande  –    Samuel Somo
Kassör                     –    Elin Vestberg
Ledamot                –    Elsa Levinson
Ledamot                –    Ulrika Sedell
Ledamot                –    Mimmi Sköldberg
Ledamot                –    Emma Moderato
Adjungerad ledamot – Olivia Björklund Dahlgren
Adjungerad ledamot – Tony Halldin Hultkvist
Adjungerad ledamot – Solange Olame Bayibsa

För kontakt med styrelsen – info@fatta.nu
Frågor till ordförande, Elin Sundin:
tel. 076- 205 09 95
mail ordforande@fatta.nu