Stöd & hjälp

Om du har blivit utsatt för sexuella övergrepp uppmuntrar vi dig till att söka stöd och hjälp.

Närmare än du tror
Ibland finns stöd och hjälp närmare än du tror.
På din skola: skolkurator, skolsköterska, rektor, fritidsledare och andra vuxna.
I ditt område: ungdomsmottagningen, tjejjour/kvinnojour.

Statligt och rättsligt stöd
Socialtjänsten – utredningsenheten för barn och unga

Polisen: anmäla ett brott ring 114 14.
Målsägandebiträde: som brottsoffer har du rätt till ett målsägandebiträde, en advokat som ska ta tillvara på ditt intresse i domstolen.

Vid akuta ärenden ring 112

 

Nedan finner du information om jourer och andra organisationer för alla oavsett kön.

Tjejjourer och kvinnojourer
På både Unizon, Riksorganisationen för kvinnojourer  och tjejjourer i Sverige (ROKS) och Tjejjouren.se går det att söka efter kvinnojourer och tjejjourer.

Alla tjejjourer arbetar på olika sätt men alla riktar sig till personer som identifierar sig som tjejer och unga kvinnor. Många tjejjourer tillhör en kvinnojour men deras respektive arbete skiljer sig åt. Den största skillnaden är att tjejjourerna har en lägre tröskel och möter tjejer med alla möjliga sorters funderingar. De allra vanligaste frågorna som kommer in till tjejjourer rör sexuella övergrepp och våldtäkt. Du som hör av dig till någon jour kan alltid vara anonym då de arbetar utifrån tystnadslöfte.

Kvinnojourerna arbetar med att erbjuda stöd och skydd åt våldsutsatta kvinnor och deras barn. Många av dem som får plats på kvinnojourernas boenden kommer via socialtjänsten. Kvinnojourerna kan oftast erbjuda stödsamtal, rådgivning, skyddat boende och stöd i kontakterna med till exempel Polisen, Socialtjänsten, familjerätten och rättsväsendet. All rådgivning är gratis, du får vara anonym och du blir inte registrerad hos någon myndighet. Som utsatt kan du även alltid vända dig till hälso- och sjukvården. Exempelvis har Södersjukhuset i Stockholm en akutmottagning för våldtagna kvinnor (AVK).


Organisationer för killar och män
1000 möjligheter är en organisation som erbjuder en stödchatt online. De vänder sig till dig som är upp till 25 år och där kan du bland annat ställa frågor rörande sex, relationer, sexuella övergrepp och sex som själv skadebeteende. Du kan vara helt anonym och alla som arbetar med chatten är utbildade volontärer med tystnadslöfte och tillgång till en terapeut. Om du bor i Stockholmsområdet finns det även möjlighet att boka tid för stödsamtal hos en terapeut.

För dig som identifierar dig som kille och är mellan 10-18 år finns även killfrågor.se. Där kan du en gång i veckan chatta med vuxna volontärer om allt från saker som känns svårt, jobbigt, läskigt, nervöst eller roligt i ditt liv. Alla ämnen går bra. Du kan vara helt anonym och de som arbetar som volontärer i chatten är utbildade och har tystnadslöfte.


Jourer och organisationer för alla oavsett kön
Utöver dessa finns även ett flertal ungdomsjourer och andra jourer som är specialiserade på sexuella övergrepp. Gemensamt för dessa är att de vänder sig till alla oavsett kön. Bland dessa finns exempelvis:

 

Har du gått över gränsen någon gång? Känner du dig osäker på var gränsen går?
Har du utsatt någon annan för sexuellt våld? Upplever du oro för dina egna eller någon annans sexvanor, har du begått eller känner dig i riskzonen för att utsätta någon annan för sexuella övergrepp? Tycker du att det är svårt att veta var gränserna går? Många av de ovannämnda verksamheterna har kunskap och kompetens gällande bemötande av både den som utsatts men även den som utsatt någon för ett sexuellt övergrepp.

Både 1000 möjligheter och killfrågor.se har kunskap och kompetens gällande stöd och bemötande av den som gått över gränsen och utsatt någon för ett sexuellt övergrepp. Om du är orolig över din sexualitet eller känner att du har en oönskad sexualitet kan du också höra av dig till PrevenTell.

PrevenTell är en nationell hjälplinje för dig som upplever att du tappat kontrollen över din sexualitet, som kanske känner oro för tankar och handlingar, eller är rädd att göra dig själv eller andra illa. Du får möjlighet att prata anonymt med någon som har stor erfarenhet av liknande frågor. Någon som kan ge dig stöd och råd, och sedan hjälpa dig vidare till behandling om du vill och behöver. Även du som är anhörig eller bara har frågor om sexuellt problembeteende, är förstås också varmt välkommen att ringa.
PrevenTells jourtelefon 020-66 77 88, telefontider är vardagar mellan kl 11-14. Du kan ringa dem dygnet runt, året om och lämna meddelande på vår telefonsvarare – så rings du upp senast nästkommande vardag. Värt att notera, du rings upp från dolt telefonnummer.


Wonsa – world of no sexual abuse
Wonsa har en specialistklinik i Stockholm, där läkare och terapeuter med särskild kunskap om incest och andra sexuella övergrepp möter patienter som utsatts för övergrepp, i barndomen eller i vuxenlivet. Flera vårdcentraler har samarbetar med Wonsa och kan remittera dig dit. Som patient är du också alltid välkommen att kontakta Wonsa direkt, och ingen remiss behövs för det första läkarbesöket. Du kan få en remiss för traumabehandling inom ramen för högkostnadsskyddet (100kr/frikort). Mer information om Wonsa och vilka vårdcentraler de samarbetar med hittar du på deras hemsida: www.wonsa.se