Ställningstaganden

I oktober i fjol (2016) presenterades huvudpunkterna i förslaget från utredningen av sexualbrottslagstiftningen. Förslaget är tydligt – Sverige ska ha en samtyckesbaserad sexualbrottslag, införa ansvar för oaktsamhet och använda en ny brottsrubricering.
I januari 2017 lämnade Fatta in sitt remissyttrande på sexualbrottskommitténs utredning. Läs mer här.

Remissvaren från olika aktörer visar att förslaget har stort stöd, men det finns de som står fast vid sitt motstånd mot en modern sexualbrottslagstiftning. Fatta reder ut vad lagförslaget kommer att innebära och varför det är ett nödvändigt steg mot en samtyckeskultur.
Läs mer här.