Samtycke i skolan

Snart har vi en samtyckeslag på plats, men det räcker inte med att samtycke krävs enligt lag. Vi behöver få alla att fatta att allt som inte är ett ja är ett nej. I skolan når vi alla och därför måste vi börja redan där. Det räcker inte med en sexualundervisning där elever lär sig om könssjukdomar och kondomer, de måste även få kunskap om samtycke, frivillighet och respekt. Fatta kräver att politikerna inför samtycke i läroplanen och att lärarna får utbildning i hur en undervisar om sex och samtycke.

Folkhälsomyndighetens rapport
Folkhälsomyndigheten kom nyligen ut med en rapport om sexualitet och hälsa bland unga, som baseras på en enkätstudie där 7755 ungdomar i åldrarna 16-29 år deltog. Studien visar att det är en stor del av de unga som upplever sig ha en god hälsa. Samtidigt bekräftas att den sexuella hälsan är långt ifrån jämställd. Bland de 40 % som uppger sig ha erfarenhet av sexuella handlingar utan samtycke är tjejer och icke-binära överrepresenterade, och tjejer tar ett större ansvar när det kommer till eventuella konsekvenser av sex.

Unga har svårt att bedöma var gränsen går för sexuella övergrepp
Vad undersökningen också bekräftar är att sexualundervisningen i skolorna lämnar mycket att önska. Kunskap visar att det, framförallt bland killar, finns brister i förmågan att bedöma var gränsen går för sexuella övergrepp, skriver Folkhälsomyndigheten. Detta är ett samhällsproblem som måste åtgärdas. Då vi snart har en samtyckesbaserad sexualbrottslagstiftning måste alla människor få möjlighet att lära sig vad samtycke innebär i praktiken: både för att förebygga övergrepp och för att personer som utsatts för sexuella handlingar mot sin vilja ska kunna identifiera att det rör sig om övergrepp. Här bör skolan, i egenskap av normreproducerande institution som hela befolkningen kommer i kontakt med, spela en central roll. Läroplanerna ska spegla aktuella värderingar och uppfattningar som finns i samhället. Fatta kräver därför att samtycke ska införas som  begrepp i läromedel och nationella läroplaner för alla stadier. Detta skulle lägga grunden för ett proaktivt arbete gällande normer för kroppslig och sexuell integritet, och därför vara ett viktigt steg mot en samtyckeskultur.

Skillnad i kunskap och ansvar mellan könen
Då dagens sexualundervisning brister i både omfattning och relevans vänder sig många ungdomar istället till andra källor för information. Att unga kan få svar på sina funderingar kring sex i olika kanaler är ofta positivt. Men vi vet också att samtycke och respekt långt ifrån alltid står i fokus i den bild av sex som förmedlas på internet, och att ungdomars porrkosumtion startar i en mycket tidig ålder. Folkhälsomyndighetens undersökning visar att killar i mindre utsträckning än tjejer kommer i kontakt med ungdomsmottagningar och internetsidor med kvalitetssäkrad information om sex. På så sätt skapas en skillnad i kunskap och ansvar mellan könen, en skillnad som skulle kunna jämnas ut genom en bättre sexualundervisning i skolan. För att alla individer ska få tillgång till information och samtal kring sex och samtycke, måste klassrummet bli en arena för dessa samtal.

Sexuella ofredanden i skolan
Avslutningsvis visar polisens kartläggning att skolan är den offentliga plats där flest fysiska sexuella ofredanden äger rum, och att dessa då främst sker mellan elever. Förebyggande åtgärder måste till, skolan måste ta trakasserierna på allvar och bli bättre på att hantera dem. Fatta menar att en sex- och samtyckesundervisning värd namnet utgör en viktig del i arbetet med att skapa en samtyckeskultur i klassrum och korridorer.

Länkar till:
Folkhälsomyndighetens rapport UngKAB15
Fattas debattartikel
Polisens kartläggning