Samtycke i läroplanen

Fatta vill ha samtycke i läroplanen.
Alla elever har rätt att lära sig om samtycke och det ska finnas inom sexualundervisningen. Skolan är en av de viktigaste arenorna för att motverka det sexuella våldet.