Q & A

Hur vet jag om min arbetsplats tillhör de som kan få gratis utbildning?

Vi riktar oss till offentlig sektor, vilket innebär verksamheter som finansieras av skattemedel. Det kan t.ex. vara för en arbetsgrupp med barnskötare och pedagoger på en kommunal förskola, lärarlaget på en skola, en avdelning på en myndighet, offentlig domstol, bibliotek, parkförvaltning, vårdcentral, sjukhus eller ett kommunalt bostadsbolag etc.

Vem kan anmäla intresse?

Den på arbetsplatsen som har mandat att bestämma. Är du anställd på en arbetsplats och vill att den ska vara med? Lyft det på APT:n, skicka länken till din arbetsgivare, tryck på för att ni ska ansöka.

Varför ska vi ta in Fatta för att utbilda vår arbetsplats i samtycke, det är väl en privatsak?

#Metoo-uppropen hösten 2017 visade att sexuella övergrepp och -trakasserier är utbredda på våra arbetsplatser. Tiotusentals kvinnor och transpersoner från alla typer av arbetsplatser vittnade om händelser som visar att problemet är utbrett oberoende av samhällsklass eller inkomst. Men kunskap och verktyg för att förebygga och åtgärda problemen saknas på många håll. På Fatta har vi specialiserat oss på samtycke. Vi tror att en förändring är möjlig. Tillsammans bygger vi upp en arbetsplatskultur som förebygger sexuellt våld.

Vad baserar ni era utbildningar på?

Under tre års tid utforskade vi vad samtycke är tillsammans med ideella samtyckesaktivister runtom i landet. Vi iakttog hur vi och andra runt oss beter oss mot varandra och testade övningar för att bli bättre på samtycke. Resultatet blev metodmaterialet Fattas sex steg till en samtyckeskultur som du hittar på hemsidan samtyckeskultur.nu. Detta är grunden, som vi tillsammans med experter inom en rad områden, såsom organisationsutveckling, psykologi och icke-våldskommunikation anpassat och skräddarsytt för arbetsplatsens förutsättningar och behov.

Vad menar ni med samtyckeskultur och vad har det med jobbet att göra? Är inte det något som sker i sängen mellan människor?

Samtycke är något som sker i stunden, ett ömsesidigt möte mellan människor. Samtyckeskultur är grunden, något som sker hela tiden, hur vi tränas och förväntas lyssna efter ett ja. Vi tror att för att samtycke ska funka, behöver det finnas en grund i alla möten mellan människor.

Vad tycker de som testat era metoder och vad har de tagit med sig?
Några citat från våra deltagare:

”Jag hade knappt hört talas om samtycke innan och förstod absolut inte innebörden av det. Jag har bland annat lärt mig att det är okej att säga nej till saker jag inte vill göra, att checka av andras signaler (eller fråga) för att se om deras ja verkligen är ett ja, och att bara för att en sagt ja till en sak, betyder det inte att en sagt ja till allt eller att en inte kan ändra sig. Det är alltid okej att ändra sig och det måste vi bli mer uppmärksamma på.”

”Övningarna är otroligt givande och får en att tänka över saker som en vanligtvis inte gör. Flera fenomen som är väldigt närvarande i många människors liv, men som inte många reflekterar över, tas upp och ifrågasätts. Detta är väldigt viktigt för att människor ska inse att det faktiskt kan finnas förändringar som de vill se eller åstadkomma i sin vardag.”

”Jag känner att jag lyssnar in andra människor mer i situationer där jag tidigare troligen mer utgått från mina egna känslor och vad jag tycker är rätt eller bäst. Jag känner dock även att jag också lyssnar mer på mig själv i situationer där jag inte tycker att något är ok eller där min integritet kränks.”

”Jag har börjat fråga innan jag ger en annan människa en kram, något som jag tidigare bara tagit för givet. Jag är också mer lyhörd och uppmärksam på min omgivning , har lättare att ta ett nej och har börjat prata om samtycke, personliga gränser osv med mina syskonbarn.”

”Det har fått mig att reflektera mer över hur jag söker samtycke och försäkrar mig om att jag tolkat rätt. Framförallt påverkat hur jag ser på passivitet och gett mig verktyg att hantera andras passivitet bättre. Jag har även fått öva på att säga och ta emot nej.”

”Jag är mer uppmärksam nu. Jag förstår att jag har mycket att lära. ”I’m a work in progress”.”

”Alla borde göra det för en lär sig så mycket om sig själv och sina egna beteenden som hjälper en att dels sätta gränser för sin egen skull, men också att bli en bättre och mer lyhörd & respektfull medmänniska.”

”Det är ett fantastiskt sätt att utforska sig själv, sina relationer och samtycke. Det är också ett sätt att bidra till en folkrörelse/samhällsförändring!”