Fatta i projekt mot övergrepp på evenemang

För att förebygga samt hantera våld och sexuella övergrepp på publika arrangemang startar Nattskiftet FEST. Namnet FEST står för Freedom, Equality, Safety and Trust. I projektet som riktar sig mot evenemang där åldersgränsen är 13 deltar även Make Equal och Unizon och genomförs med stöd från Postkodstiftelsen. – FEST vill värna om ungas rätt att känna frihet och trygghet vid alla … Fortsätt läsa Fatta i projekt mot övergrepp på evenemang

Fatta lanserar metoder för ökad kunskap om samtycke

Med samtyckeslagen har Fatta fått igenom en av våra viktigaste frågor, men det är bara början. I november lanseras vårt metodmaterial som ska få fler att diskutera hur vi tillsammans kan nå det slutgiltiga målet – en samtyckeskultur. Sedan Fatta grundades har kampen för en förändrad sexualbrottslagstiftning varit central. Att det är uppnått är stort, … Fortsätt läsa Fatta lanserar metoder för ökad kunskap om samtycke

Socialdemokraternas svar

1. För en effektiv och rättfärdig implementering av samtyckeslagen krävs ett rättsväsende med goda kunskaper om sexuellt våld. Vilka åtgärder vill ni se för att stärka kunskapen om samtycke hos polis, åklagare, domstol och kriminalvård? Vi instämmer helt i att rättsväsendet måste ha goda kunskaper om sexuellt våld. Utbildning genomförs till exempel inom ramen för … Fortsätt läsa Socialdemokraternas svar

Moderaternas svar

1. För en effektiv och rättfärdig implementering av samtyckeslagen krävs ett rättsväsende med goda kunskaper om sexuellt våld. Vilka åtgärder vill ni se för att stärka kunskapen om samtycke hos polis, åklagare, domstol och kriminalvård? Sexualbrotten tillhör den kategori brott som är mest svårutredda och svårbevisade. Den huvudsakliga anledningen till att relativt få anmälda brott … Fortsätt läsa Moderaternas svar

Miljöpartiets svar

1. För en effektiv och rättfärdig implementering av samtyckeslagen krävs ett rättsväsende med goda kunskaper om sexuellt våld. Vilka åtgärder vill ni se för att stärka kunskapen om samtycke hos polis, åklagare, domstol och kriminalvård? I samband med att samtyckeslagen nu trätt i kraft behöver vi se till att alla relevanta aktörer har kunskap om … Fortsätt läsa Miljöpartiets svar

Kristdemokraternas svar

1. För en effektiv och rättfärdig implementering av samtyckeslagen krävs ett rättsväsende med goda kunskaper om sexuellt våld. Vilka åtgärder vill ni se för att stärka kunskapen om samtycke hos polis, åklagare, domstol och kriminalvård? Vi vill återinföra sexualbrottsgrupper hos polisen och satsa på att utbilda och anställa 10 000 fler poliser. Då kommer resurserna … Fortsätt läsa Kristdemokraternas svar