ALLT OM SAMTYCKE

I praktik och lagstiftning

Nedan finner du de vanligaste frågorna kring samtycke, samt Fattas svar på de vanligaste motargumenten för en samtyckeslag.

Fatta har en nära relation till professor emerita i straffrätt , Madeleine Leijonhufvud.
Fattapodden reder ut samtyckeslagen tillsammans med henne.

Intervju och artikelserie Svenska Dagbladet:

  • Intervju med MadeleineLeijonhufvud.
    ”Det är ingen stor skada skedd om det blir färre samlag, särskilt inte när det handlar om samlag med en person som inte vill.”
  • Artikelserie: ”Samtycke och sex”. Hur vet man att den andra vill? Och när borde man fråga? Fattas projekt Fatta Samtycke är med och skriver.

 


Fatta Man ”Te och samtycke – samtycke på svenska”.

 

Vanliga frågor

Varför behövs en förändring av sexualbrottslagstiftningen?
Att som idag ha en sexualbrottslagstiftning där det krävs våld, hot om våld eller att du ska ha befunnit dig i en särskilt utsatt situation för att det i lagens mening ska ses som en våldtäkt är fullkomligt förlegat. Med en sexualbrottslagstiftning som bygger på frivilligt deltagande och med oaktsamhetsrekvisit utvidgas lagen och det blir ett brott att utföra sexuella handlingar mot någon som inte uttryckt att den vill var med om detta. En sådan lagändring signalerar tydligt att det krävs ömsesidighet och samtycke för att ha sex med någon. Allt förutom ja är nej. Detta värnar om den sexuella och kroppsliga integriteten och kommer att ha en normerande effekt på attityder och föreställningar.
Tillsammans med lagändringarna krävs medvetna satsningar och resurser på exempelvis utbildning och kompentenshöjande insatser för att uppnå en bred norm- och attitydförändring. Här är en samtyckesbaserad sexualbrottslagstiftning helt och hållet nödvändig som grund.

Frågan om Sverige ska ha en samtyckesbaserad sexualbrottslagstiftning eller inte är långt i från ny. Parallellt med samhällsdebatten som har pågått i åratal har frågan utretts vid ett flertalet tillfällen tidigare. Även den närmast föregående, av Alliansregeringen tillsatta utredningen, liksom en skuggutredning på initiativ av Miljöpartiet, föreslog att Sverige ska ha en samtyckesbaserad sexualbrottslagstiftning. Det är hög tid att sex utan samtycke görs olagligt. Detta är ett viktigt steg i utvecklingen mot ett mer jämställt, demokratiskt och rättstryggt samhälle.

Vad behöver göras utöver en förändring av lagstiftningen?
Sida vid sida med en förändrad sexualbrottslagstiftning  behövs främjande och förebyggande arbete med normer kring sex, sexualitet och våld. Detta kräver att det avsätts resurser för att exempelvis kunna jobba normkritiskt med könsroller hela vägen från förskolan till rättsväsendet. Vi måste skapa utrymme att diskutera vad samtycke innebär i praktiken och hur vi ska förhålla oss till varandra. Enligt BRÅ var 97 % av de som 2015 misstänktes för sexualbrott män. Detta måste vi våga prata om på ett konstruktivt sätt så att vi kan förändra dessa destruktiva normer och skapa ett samhälle fritt från sexuellt våld.

Hur skulle det arbetet kunna se ut?
Det finns idag en rad organisationer och verksamheter som dagligen jobbar för att motverka sexuellt våldet. FATTA är en av dessa och arbetar utifrån tanken att det sexuella våldet måste angripas från flera olika håll. Detta arbete sker på bred front i alla rum där kultur och politik används som inkluderande och medskapande verktyg i såväl workshops och föreläsningar som debattartiklar och kreationer. Genom projektet FATTA SAMTYCKE kommer vi under tre år arbeta specifikt med att ta fram metoder och verktyg för hur en gör samtycke i praktiken. FATTA arbetar även med projektet FATTA MAN vars syfte är att engagera pojkar och män att ta ansvar och vara del av att förändra de destruktiva maskulinitetsnormer som finns kopplade till sexuellt våld.
Alla initiativ och handlingar som skapar ökad medvetenhet kring dessa frågor, stora som små, kommer leda till förändring. Tillsammans kan vi göra skillnad!