FATTA

FATTA är en ideell medlemsförening för alla oavsett kön eller icke kön som vill engagera sig mot sexuellt våld och för samtycke i praktik och lagstiftning.
FATTA är sprungen ur en frustration över hur samhället och rättssystemet ser ut idag. FATTA bygger på över 150 anonyma personers berättelser om sex som inte skett på deras villkor. De insamlade berättelserna ligger även till grund för en låt och musikvideo av artisterna Cleo, Syster Sol, Kristin Amparo och Nasteho Osman producerad av Embee. Låten och musikvideon släpptes den 9 september 2013 tillsammans med en debattartikel skriven av initiativtagarna.

BAKGRUND

Tre killar som stod åtalade för att ha våldtagit en 15-årig tjej med en glasflaska blev den 14 maj 2013 friade av Umeå tingsrätt. Den friande domen var droppen för Femtastic och Make Equal som gick samman och bestämde sig för att agera.
Resultatet blev FATTA.

2014 var ännu ett år då vi gång på gång matades med uppmärksammade exempel på hur den nuvarande sexualbrottslagstiftningen inte fungerar. Första juli 2013 trädde visserligen en skärpning av lagen i kraft men kravet om samtycke uteblev. Enligt Brottsförebyggande Rådet anmäldes 19 200 sexualbrott under 2014, varav 6 620 rubricerades som våldtäkt.1 Detta ger oss en bild av de våldtäkter som faktiskt leder till anmälning, men vidare räknar Brottsförebyggande Rådet med att det sker ca 36 000 våldtäkter per år. Vilket motsvarar 100 våldtäkter om dagen.2
Människor har tappat förtroende för rättsväsendet och väljer att inte anmäla för att slippa den förnedring som kan uppstå. Vi behöver ett fungerande rättsväsende där sexualbrott tas på allvar, och vi behöver det nu!

1. http://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/valdtakt-och-sexualbrott.html
2. http://bra.se/download/18.35c681d4143337cb6b29e9/1395068368052/2013_1_NTU_2013.pdf, sid 49

Debattartikel

Pressmeddelanden

Musik