FATTA

BAKGRUND

Tre killar som stod åtalade för att ha våldtagit en 15-årig tjej med en glasflaska blev den 14 maj 2013 friade av Umeå tingsrätt. Den friande domen var droppen för organisationerna Femtastic och Make Equal som gick samman och bestämde sig för att agera. Resultatet blev FATTA.

Fatta är en ideell medlemsförening som kämpar mot sexuellt våld och för samtycke i praktik och lagstiftning. Fatta är sprungen ur en frustration över hur samhället och rättssystemet ser ut idag. Fatta bygger på över 150 anonyma personers berättelser om sex som inte skett på deras villkor. De insamlade berättelserna ligger även till grund för en låt och musikvideo av och med artisterna Cleo, Syster Sol, Kristin Amparo och Nasteho Osman producerad av Embee. Låten och musikvideon släpptes den 9 september 2013 tillsammans med en debattartikel skriven av initiativtagarna.

FATTA ATT

Dagens sexualbrottslagstiftning inte räcker för att skydda den som utsätts för våldtäkt och sexuellt våld. Alltför många som blir utsatta vill inte anmäla händelsen av rädsla för den förnedring det innebär att inte bli trodd i rättsprocessen. Lagens utformning upprätthåller de skeva könsnormer som finns idag, då den gång på gång frikänner uppenbara förövare. Fatta att lagstiftningen måste införa en samtyckesreglering och oaktsamhetsbrott.

De könsnormer som finns idag, som är en bidragande faktor till att sexuella övergrepp sker, måste belysas och motarbetas redan i ung ålder för att vi ska lära oss att respektera varandras och våra egna kroppar och sexualitet. Fatta att lagstiftningen är normerande och fatta att ingen föds till förövare. Det är samhället som skapar förövare och det är samhället som kan motverka skapandet av förövare.

FATTA VILL

Förändra den rådande sexualbrottslagstiftningen och införa en samtyckesreglering och oaktsamhetsbrott som tydliggör att sex handlar om samtycke.

Fatta tycker att det är en självklarhet att sex är ett samspel som bygger på respekt och ömsesidighet, och det borde vara en självklarhet att detta återspeglas i lagstiftningen. Det ska inte spela någon roll vad den utsatta har haft för kläder på sig, vilket tillstånd som personen befunnit sig i när övergreppet ägde rum eller om förövaren menade att begå ett övergrepp eller inte. Vi anser att lagen är normerande och att det därför är nödvändigt att lagen på ett tydligt sätt visar att samtycke måste finnas vid sex och att allt annat är övergrepp.

Förändra de normer i samhället som bidrar till sexuellt våld
Det finns en skev syn i samhället kopplat till kopplat till kön, sex och sexualitet. Det sexuella våldet måste angripas hela vägen från förskolan till rättsväsendet, från vaggan till graven. Som ett komplement till en förändrad sexualbrottslagstiftning behövs det avsättas resurser för kompetenshöjande insatser gällande genus, normer, sex och sexualitet samt koppling mellan dessa och de strukturer och föreställningar som idag finns gällande hur vi ska förhålla oss till varandra.

FATTA SKA

Vara en inspirerande och lösningsfokuserad rörelse som ställer tydliga krav samtidigt som vi erbjuder konkreta förslag på lösningar. Fatta vill ha ett samhälle där allas kroppsliga och sexuella integritet respekteras och för att uppnå det behöver vi nå ut till alla grupper i samhället och få alla personer att fundera över sin egen syn på sex och samtycke.

Debattartikel

Pressmeddelanden

Musik