Kunskap och tips

Här finns kunskap om samtycke, samt tips och information om hur du kan engagera dig och ta ställning mot sexism och sexuellt våld i din vardag.
Samtycke är allt! Sharing is caring!


Te, samtycke och sex

Kort om olika samtyckesfrågor
Informationskampanj tillsammans med Madeleine Leijonhufvud, professor emerita i straffrätt.


Hur vet man att den andra vill?
Och när borde man fråga? Läs Svenska Dagbladets artikelserie här. Fattas projekt Fatta Samtycke är med och skriver.

Använd te som liknelse! Fatta Manrklarade med denna film.

 

Samtycke i lagen
Fattapodden red
er ut samtyckeslagen.

 

Fatta Samtycke
Läs mer och följ vårt projekt Fatta Samtycke

 

Engagera dig för samtycke och jämställdhet

Fatta.nu
Organisation som sprider information om samtycke, sexuellt våld och maskulinitetsnormer m.m. Bli medlem här!

Män.se
Organisation som arbetar för jämställdhet och emot våld. Arbetar aktivt för att engagera män i mäns våld mot kvinnor.

Makeequal.se
Organisation som jobbar för och uppmanar till praktiskt jämlikhetsarbete.

 

Agera mot sexuellt våld – i din vardag

10 saker som du kan göra
Fatta har samlat tio tips på hur du kan granska dig själv och reflektera över vad du kan göra för att delta i kampen mot sexuellt våld i din vardag. Läs mer om dessa tips i nedan PDFer. Ladda ner, skriv ut och och sprid!

  • Var socialt obekväm
  • Fråga en feminist
  • Våga fråga, våga lyssna
  • Anmäl sexistisk reklam
  • Använd din plattform
  • Skänk pengar
  • Prata om gränser
  • Gå till chefen/rektorn
  • Engagera dig
  • Vägra vardagsrädsla

Fatta! Affisch1  Fatta! Affisch2  Fatta! Affisch3
Skapade av Hannah Gustafsson, grafisk designer.
 Fatta-Affisch1   Fatta-Affisch2Fatta-Affisch3 

 


Pedagogiskt material och spel

För förskola och skola
Stopp min kropp av Rädda Barnen.
Dags att prata om av Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Spel
RealStars är en ideell organisation som verkar för Fair Sex – sex på lika villkor och en värld fri från sextrafficking. RealStars arbetar för ett socialt hållbart samhälle och baserar sitt arbete på FN:s barnkonvention och den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. RealStars besöker skolor och föreläser om trafficking samt håller i skapandeworkshops med syfte att stärka värderingar för Fair Sex, och bjuda in fler att vara med i påverkansarbetet mot trafficking.

RealStars har tagit ett fram Fair Sex, ett  interaktivt läromedel framtaget för att på ett inspirerande sätt belysa frågor om jämställdhet, sex, trafficking och prostitution. Genom spelet löper en röd tråd: finns det ett samband mellan trafficking och våra attityder kring jämställdhet och sex? Efter spelet kan en välja att själv bli agent och fortsätta arbeta för mänskliga rättigheter, mot kränkningar och övergrepp. Som stöd finns en lärarhandledning och material för efterdiskussion ingår. Spela här!