Kunskap & Tips

Aktivism – engagera dig!

Fatta.nu
Organisation som sprider information om samtycke, sexuellt våld och maskulinitetsnormer m.m

Män.se
Organisation som arbetar för jämställdhet och emot våld. Arbetar aktivt för att engagera män i mäns våld mot kvinnor.

Makeequal.se
Organisation som jobbar för och uppmanar till praktiskt jämlikhetsarbete

 

Lär dig mer om samtycke och sex på lika villkor!

Pedagogiskt material för förskola och skola.
Stopp min kropp av Rädda Barnen.
Dags att prata om av Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Fair Sex
Vad är Fair Sex? Organisationen RealStars har tagit fram ett dataspel där du som användare ställs inför frågor gällande vad som är sex på lika villkor. Fair Sex handlar om det lustfyllda mötet mellan individer som respekterar varandra. Fair Sex är också att ta ansvar för sina handlingar och för sina medmänniskor. I spelet möter du berättelser om motsatsen till Fair Sex och du utmanas att fundera över dina egna värderingar gällande sex. Spela spelet idag och lär dig mer om sex, övergrepp och samtycke!

Fair Sex – Nätverket

RealStars
RealStars är en ideell organisation som verkar för Fair Sex – sex på lika villkor och en värld fri från sextrafficking. RealStars arbetar för ett socialt hållbart samhälle och baserar sitt arbete på FN:s barnkonvention och den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. RealStars besöker skolor och föreläser om trafficking samt håller i skapandeworkshops med syfte att stärka värderingar för Fair Sex, och bjuda in fler att vara med i påverkansarbetet mot trafficking.

För mer information:
RealStars

Fair Sex – Nätverket
Fair Sex Nätverket är ett interaktivt läromedel framtaget för att på ett inspirerande sätt belysa frågor om jämställdhet, sex, trafficking och prostitution. Genom spelet löper en röd tråd: finns det ett samband mellan trafficking och våra attityder kring jämställdhet och sex? Efter spelet kan en välja att själv bli agent och fortsätta arbeta för mänskliga rättigheter, mot kränkningar och övergrepp. Som stöd finns en lärarhandledning och material för efterdiskussion ingår.

SPELA SPELET HÄR!

Vad kan jag göra? 10 tips!
Fatta har samlat tio tips på hur en kan granska sig själv och reflektera över vad en kan göra för att delta i kampen mot sexuellt våld i sin vardag. Hannah Gustafsson som är grafisk designer har gjort affischerna 1-3, ladda ned, skriv ut och var med och sprid!!

1. Ladda ner pdf – Fatta! Affisch1
Fatta-Affisch1

2. Ladda ner pdf – Fatta! Affisch2
Fatta-Affisch2

3. Ladda ner pdf – Fatta! Affisch3
Fatta-Affisch3

 

fatta_10tips