Stöd och Kunskap

Här hittar du information om några organisationer som du kan vända dig till om du blivit utsatt för sexuella övergrepp, eller om du utsatt eller riskerar att utsätta någon annan för det. Du finner även kunskap och tips på vad du kan göra själv för att bidra i den vardagliga kampen mot sexuellt våld.

 

Vill du ha hjälp?
Läs mer under Stöd & Hjälp.

Vill du vara med och påverka?
Läs mer under Kunskap & Tips.