Kristdemokraternas svar

1. För en effektiv och rättfärdig implementering av samtyckeslagen krävs ett rättsväsende med goda kunskaper om sexuellt våld. Vilka åtgärder vill ni se för att stärka kunskapen om samtycke hos polis, åklagare, domstol och kriminalvård?
Vi vill återinföra sexualbrottsgrupper hos polisen och satsa på att utbilda och anställa 10 000 fler poliser. Då kommer resurserna finnas för att avdela rätt resurser till att bekämpa sexuellt våld. Polisen och övriga rättskedjan har varit för långsam med att bygga upp sin kompetens i sexualbrottsfrågor och när den väl kommit på plats på allt fler platser har gängvåldet dränerat rättsväsendet på resurser. Det måste ändras.
2. Allt börjar i skolan, och med en ny lag som vägledning kan vi se till att samtycke blir norm. Hur bör förskola, skola och fritidsverksamhet förändras genom såväl styrdokument som i praktiken för att barn och ungdomar ska få samtycke som en del av sin vardag? Och hur ska utbildning i samtycke för pedagoger, skolkuratorer och annan skolpersonal se ut?
Vi har föreslagit att skolan redan på förskolenivå ska kunna ansöka om pengar för att utbilda pedagoger i arbetssätt som stärker barns integritet och motverkar sexuella övergrepp. Det är också viktigt med sex- och samlevnadsundervisning i skolan, kanske viktigare än tidigare eftersom barn och unga idag i allt större utsträckning tar intryck av pornografin. Samtal om relationer och sex, respekt för varandra och hur vi behandlar varandra är av stor vikt för hur flickor och pojkar relaterar till varandra. Lärarna behöver ökad kompetens i undervisning av sex och samlevnad. Vi vill därför göra det till en obligatorisk del av lärarutbildningen. Att berätta för barn och unga om deras rättigheter genom att utbilda om samtycke är en självklarhet.
3. Nästan alla sexuella övergrepp begås av män. Hur ska ni jobba för att förändra den destruktiva mansnormen och för att förebygga sexuellt våld?
Vi menar att årets val är ett värderingsval. Upplösningen av normer syns i det allt grövre våldet i det svenska samhället. Det måste vi vända. Respekten för alla människors okränkbarhet krackelerar i delar av samhället, vilket bland annat syns i sexualbrottsstatistiken. Dessa värderingar grundläggs i familjen, med hjälp av skolan. Där måste destruktiva beteenden ändras snabbt. Familjer och enskilda behöver få mer stöttning av socialtjänsten när de har problem.
4. Har ni förslag på någon annan viktig åtgärd för att implementera samtyckeslagen?
Vi var pådrivande för att samtyckeslagstiftningen skulle bli lag. Det är viktigt att den får effekt genom att folk blir lagförda för brott. Då krävs fler poliser som är bättre utbildade. Det krävs också av alla arbetsplatser och branscher som skakats av metoo-avslöjanden att de tar saken på allvar och förändrar kulturer där övergrepp kunnat pågå i det tysta.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om Fattas integritetspolicy