Ideellt engagemang

Den största delen av Fattas verksamhet består av ideellt engagerade aktivister. Allt det
arbete som Fattas aktivister gör, var dag, och alla de hundratals personer som genom åren arbetat ideellt för organisationen på sin fritid, är anledningen till att Fatta är vad det är idag. Det började med 4 personer för 4 år sedan. Idag har vi cirka 60 ideellt
arbetande aktivister.

Organisering
Fatta har 7 olika aktivistgrupper: spamgang, Fattapodden, event och produktion,
tankesmedjan, grafisk kommunikation, merch och föreläsning. Aktivisterna är utspridda i landet och de kommunicerar nästan uteslutande digitalt med varandra. Var grupp planerar sitt egna arbete och sina egna projekt med utgångspunkt i
 Fattas verksamhetsplan. Ibland får grupperna även uppdrag direkt från styrelsen. Aktivisterna finns representerade i styrelsen genom aktivistutskottet (AU). Läs mer om respektive grupp här.

Aktivisthelg
Två gånger om året erbjuds en aktivisthelg där alla aktivister får möjlighet till att träffa varandra och styrelsen. AU anordnar denna konferens med relevanta och intressanta
gäster som föreläser och peppar. Senast gästades vi av Nina Rung som pratade om hur
porren påverkar det sexuella våldet, och Riksteatern och JUCK kom för att berätta om
samarbetet som vi har med dem och Cleo. Under helgen ges aktivisterna tid till att planera och arbeta tillsammans i sina respektive grupper, samt utrymme till att skapa nya samarbeten mellan grupperna. Interna samarbeten är ytterst viktigt för Fatta.

Innovation
Fattas arbete växer med alla hängivna aktivister och vid varje rekrytering får vi in nya
personer med ny kunskap. Tack vare alla trogna aktivister har föreningen kraft, stabilitet och en enorm kompetens. De nya aktivisternas kunskaper bidrar till fler lösningar och
andra idéer. Fattas utveckling är ett resultat av denna ideella innovationskraft!

Engagera dig
Vi rekryterar nya aktivister vid behov och önskar dig varmt välkommen att söka då. Håll
utkik i våra sociala medier:
Twitter, Instagram och Facebook.
Läs mer om respektive grupp här.

Vi kör tills alla fattat