Hjälp oss sprida Sex tips för män!

Nu finns Fattas tips för män även i posterformat. Ladda ner vårt material och sätt upp det i skolan, på arbetsplatsen eller hos föreningen.

Vid användning av detta material, ange nedan text:

”Sex tips för män är framtaget av den ideella föreningen Fatta som arbetar mot sexuellt våld och för samtycke i lagstiftning och praktik. Materialet syftar till att uppmuntra till manligt engagemang mot det sexuella våldet.”

Hjälp till att sprida, lyssna och säga ifrån!

Ladda ner poster i A3 storlek här.

Ladda ner poster i A4 storlek här.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om Fattas integritetspolicy