Hjälp oss sprida Sex tips för män!

Nu finns Fattas tips för män även i posterformat. Ladda ner vårt material och sätt upp det i skolan, på arbetsplatsen eller hos föreningen.Ladda ner i A4-format här


Ladda ner i A3-format här

Vid användning av detta material, ange nedan text:

”Sex tips för män är framtaget av den ideella föreningen Fatta som arbetar mot sexuellt våld och för samtycke i lagstiftning och praktik. Materialet syftar till att uppmuntra till manligt engagemang mot det sexuella våldet.”

Hjälp till att sprida, lyssna och säga ifrån!