Föreläsning

Fatta föreläser runt om i hela landet på både svenska och engelska. Vi erbjuder följande föreläsningskoncept. Tveka inte att kontakta oss på forelasning@fatta.nu för mer information eller bokning.

30 min
En inspirerande föreläsning om Fattas bakgrund, budskap och arbetssätt. Vi går igenom varför vi finns, hur vi gjort för att nå en bred publik och vad vi har lyckats åstadkomma sedan Fatta startades 2013.

Nästan allt, 30 min
I denna variant erbjuder vi en komprimerad version av FATTA! – extra allt. Perfekt för dig som söker en kortare genomgång av behovet av en samtyckeslagstiftning, problematiken rörande den mediala bilden av sexuella övergrepp samt en presentation av Fatta som organisation. Vi problematiserar, nyanserar och identifierar strukturer, men presenterar även relevant statistik framtagen av Brottsförebyggande rådet.

Extra allt
En 90 min diskussions-baserad föreläsning där vi också lämnar rum för reflektion i mindre grupper och återkoppling i helgrupp. Under föreläsningen ger vi er en bild av vad statistiken säger om sexuella övergrepp i Sverige idag och går sedan igenom exempel på medias framställning av detta. Därefter diskuterar vi tillsammans möjliga konsekvenser av denna rapportering – speciellt i förhållande till bilden som förmedlas av vad som räknas som ett ’riktigt’ övergrepp och vem som kan tänkas begå dessa. Avslutningsvis går vi igenom vikten av samtycke i både lag och praktik.

 

Information
Samtliga koncept innehåller en grundläggande diskussion om samtycke och sexuella övergrepp. Men vilka är de främsta skillnaderna mellan föreläsningarna och vilken passar var? Vi rekommenderar:
– 30 min för dig som är intresserad av och/eller vill uppmärksamma publiken om metoder för att bilda opinion. Vi lyfter organisationens tillvägagångssätt för att påverka och nå medial uppmärksamhet.
– Nästan allt, 30 min passar utmärkt i eventsammanhang såsom klubbar, festivaler och större sammanhang där fler talare står på tur.
– Extra allt kan med fördel rekommenderas för dig som verkar inom en utbildningskontext, för olika arbetsplatser eller rent allmänt i situationer där publiken har tid och utrymme att interagera med varandra och oss som föreläser.

Vi hoppas kunna erbjuda ett alternativ som är bäst lämpat för din situation. Tveka inte att höra av dig vid frågor om rekommenderad ålder, arvode eller annat. forelasning@fatta.nu