Fattas krav för samtycke i skolan

Fattas krav är att samtycke ska införas i läroplanen nu!
Vi skickar därför ett Brev till Gustav Fridolin, utbildningsminister, Anna Ekström, gymnasie- och, kunskapslyftsminister och Åsa Regner, jämställdhetsminister. Vi skickar även med en namninsamling med över 20 000 underskifter.

Kampanjen #metoo har återigen visat att det sexuella våldet är utbrett och finns i alla rum. Inte minst i skolan, som är den offentliga plats där flest fysiska sexuella ofredanden äger rum. Detta måste få ett stopp. Alla elever ska ha rätt att känna sig trygga på sin arbetsplats. Fatta menar att en sexualundervisning värd namnet är en nödvändig del i arbetet med att förebygga sexuellt våld i skolan och i samhället i stort. Vill vi uppnå en samtyckeskultur måste vi börja tidigt, och nå alla. Därför måste det börja i skolan.

Här finns namninsamlingen
Fatta har fyra önskemål till er ministrar:

Klicka på bilden för PDF eller läs mer nedan.

1. Inför samtycke i läroplan och läromedel
Vi behöver få alla att fatta att allt som inte är ett ja är ett nej. Därför kräver vi att samtycke införs som begrepp i läromedel och läroplaner för alla stadier. Sexualundervisningen måste prioriteras upp och ändra fokus. Skolterminerna har uppen- barligen misslyckats med att förbereda pojkar, framtidens män, för viktiga avvägningar när det kommer till sex. När man inte får lära sig vad som är skillnaden mellan ett övergrepp och sex blir det svårt

för både utsatt och förövare att identifiera vad som faktiskt hänt. Detta visar också de berättelser Fatta samlat in under kampanjen Samtycke i skolan. Om du får lära dig om sex, samtycke och övergrepp ska inte heller bero på vilken skola du går i eller var du bor. Undervisningen måste bli likvärdig i hela landet.

2. Utbilda lärare i sex och samtycke
För att ge lärare förutsättningar att bedriva en kvalitativ sex- och samtyckesundervisning, måste lärarprogrammet rusta dem med kunskap och metoder. Undervisningen måste vara normkritisk, och verktyg för att problematisera och motverka skadliga maskulinitetsnormer måste ingå. Även de lärare som idag är verksamma ute i skolorna måste ges fortbildning, med kunskap och metoder.

3. Kartlägg sexuella trakasserier mot unga
Regeringen måste tillsätta en utredning om sexuella trakasserier i skolmiljö. För att kunna vidta lämpliga åtgärder krävs kunskap, men forskning om sexuella trakasserier mot unga är idag ett eftersatt område.

4. Sexuella övergrepp och trakasserier i skolan  måste få ett stopp
Vi vet att många unga utsätts för sexuella handlingar mot sin vilja. Det kan röra sig om tafsning, grova ord, smygfotografering eller våldtäkt. Vi vet också att skolan är den offentliga plats där flest fysiska sexuella ofredanden äger rum, och att dessa då främst sker mellan elever. Skolan måste förbättra det förebyggande arbetet och bli bättre på att hantera övergrepp när de inträffat. Finns inte kompetensen måste den införskaffas. Sexuella övergrepp måste sluta normaliseras! Inte en elev till ska få höra “men han gillar ju bara dig” när man rapporterar trakasserier. Hur ska ungdomar lära sig vad som är rätt och fel när vuxenvärlden inte markerar och agerar?
#Metoo har visat att vi har långt kvar att gå innan vi når en samtyckeskultur. I arbetet mot det sexuella våldet måste skolan, i egenskap av normreproducerande institution som hela befolkningen kommer i kontakt med, spela en central roll.

Därför uppmanar vi er som Sveriges ministrar att ta elevers oro för sexuella trakasserier och behov av sex- och samtyckeskunskap i skolan på allvar. Inför samtycke i skolan nu!

Tillsammans kör vi tills alla fattat!

 

Källor
Folkhälsomyndigheten, Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige – UngKAB15
Katja Gillander Gådin, professor i folkhälsovetenskap vid Mittuniversitet, Sextrakasserier mot unga eftersatt inom forskningen
Polisen, Lägesbild över sexuella ofredanden samt förslag till åtgärder