Samtyckesgrupper

I januari 2017 startade Fatta Samtycke sex samtyckesgrupper  i Kiruna i norr till Trelleborg i söder. Grupperna utforskar hur en samtyckeskultur kan se ut och övar på att göra samtycke som en del i det vardagliga livet. Metoderna som tas fram lanseras och görs tillgängliga för alla kompisgäng, föreningar och skolor i november 2018.

Vadå samtyckesgrupp?

Vi tror att samtycke behövs i alla möten mellan människor och i en mängd situationer. Samtycke handlar inte bara om sex, utan om allt som sker i relationer. För att skapa en kultur som bygger på samtycke, behöver vi förstå och lära oss mer om hur det kan göras, i olika sammanhang och i olika möten. Därför arbetar våra samtyckesgrupper, som består av 3-12 personer, med uppdrag att utforska hur samtycke kan göras på olika sätt. Grupperna hålls i samarbete med Studiefrämjandet.

Hur går det till?

Grupperna får utmaningar och övningar som berör samtycke på olika sätt. Det kan vara att observera en hockeymatch, att diskutera en romantisk film eller en nyhetsartikel, prata om hur det var att gå på högstadiet eller ta reda på hur mycket kommunpolitiker lyssnar på sina medborgare. Kort sagt, alla relationer där ömsesidighet kan vara viktigt.

Grupperna får också själva hitta på aktiviteter och utmaningar att arbeta med om de har egna idéer och önskemål. Under arbetet får gruppen stöd av projektledarna Katarina Galic’  och Mario Runesson.

Under 2018 sammanställs alla övningar inför lanseringen av metodmaterialet. Grupperna är också mer utåtriktade i sitt arbete och deltar i lokala evenemang med workshops och information om vårt gemensamma arbete.

Varje grupp har två ledare som varannan månad samlas på helgträffar. På helgträffarna samlas gruppledarna och Mario och Katarina för att samla allas erfarenheter och skapa nya övningar till kommande månad.

Under hösten 2018 släpps metodmaterialet på en digital plattform, och genom Studiefrämjandet, för att vara tillgängligt för alla som är intresserade av samtyckesfrågor och som vill skynda på utvecklandet av en samtyckeskultur. Så är vi i starten på en samtyckeskultur!

Var finns grupperna?

Grupperna finns i Kiruna, Umeå, Åre, Stockholm, Åmål och Trelleborg.

Samarbetspartners

Studiefrämjandet och de sex pilotkommunerna.